lördag 18 februari 2017

Who writes our history - what to publish and what not to publish - who decides?

Cream Bun Day
Under "English" in this blog you can find the following link: Today in historyToday in history from Historynet provides a lot of material to work with as I see it. This is another webpage than the one I wrote about before which also gathers information from every date concerning history events, important birthdays and other important facts to remember. This can be used for a lot of different things in school and for different subjects. By comparing this site with the other a lot of questions directly comes to mind. (See the end of the blog entry). I also want to make you aware of yet a third, similar site and it is from Historychannel. You can find the links to all of them under "Historia". The third site has a link for every event it mentions were I can go to find out more about the event. Today I read on this site that it is Cream Bun Day on Iceland today and I had to look it up on the internet and yes, it was true. I found Visit Reykavik were they told us more about "Cream Bun Day".  I have been comparing the different sites with each other and what content they choose to present. These were the questions which arose from that reflection: What does these web sites have in common? Where do they differ?  what is the focus on each site? Is it the same in all three? Is this connected with who is behind the site? Who is behind the site? If I were the one responsible what would I like to present on a site like that? What is important to show others? What would a presentation like that look like? Would it be a lot of information from the 1900s or should it be devided equally from each century? Who decides? Who decides what to publish and, more importantly, what not to publish? Should it be divided equally between the continents or is it the big events only that has affected the whole world one way or the other that is the most important? How can these facts be visualized?
Vad är viktig information och hur sammanställs den?

Cream Bun Day
Under rubriken Engelska hittar ni följande länk:  Today in history. Today in history från Historynet kan man få fram enormt mycket material att arbeta med.  Detta är en annan sida än den jag tidigare tipsade om som också tar upp vad som hänt var datum om året vilket kan användas till en mängd olika saker i skolan och i en mängd olika ämnen. Genom att jämföra den här sidan som ESL tillhandahåller med den andra så kommer mycket intressant tankar fram. Ytterligare en tredje sida finns här och den är från Historychannel. Ni hittar alla tre länkarna under fliken historia. Den tredje sidan har länkat var händelse till nya sidor där du kan läsa mer om händelsen. På ESL:s sida läste jag att det idag är bullens dag på Island så då använde jag en sökmotor för att ta reda på mer om det och mycket riktigt; den första träffen jag fick upp var från Visit Reykavik och där berättades det att det idag är "Cream Bun Day".  Jag har suttit och jämfört de olika sidorna med varandra och deras innehåll. Jag funderade då vidare över frågorna: Vad har dessa sidor för gemensam information? Var skiljer de sig åt? Vad har de valt att fokusera på/lägga mycket innehåll på? Hänger detta ihop med vem som ligger bakom sidan? Vem är det egentligen som ligger bakom sidan? Vad hade jag tyckt varit viktig information om jag skulle satt samman vad som hänt idag? Hur skulle en sådan presentation se ut? Ska det vara lite från varje århundrade eller ska det vara mest från 1900-talet? Ska det vara fördelat över världsdelar eller ska det vara tunga historiska händelser som påverkat hela världen? Vem bestämmer vad som ska publiceras och hur det ska göras? Hur kan denna information visualiseras?

tisdag 14 februari 2017

Digital Schools of Europe - We have a dream

Yet another Transnational Meeting has taken place and this time it was in Pisa. Partners, teachers, principal and leaders from the eight participating countries were all there. See here for more information. It is crystal clear that we are moving ahead in a speed that we could only dream about in the beginning. Now it is a fact that in Malmö we have a decision for Digital Schools of Malmö, and so has both Pisa and Oulu in Finland. This is exciting, thrilling and challenging. It enhances our efforts, deepens our discussions and makes us move forward together even faster. This time we had a lot of deep discussions about our Roadmap, dissemination, social media and digital courses for different categories av persons in order to have everyone with us (no teacher left behind) on all levels. Our discussions showed our strengths because at first on the surface our differences between our countries is visible but as we we go deeper in our discussions we find similarities and how many things we have in common and we can find solutions for everyone. The key to everything is clarity, to clarify to oneself, each other and to others what it is really about. Clarification is everything. It was refreshing and fantastic days in the partnergroup and while we took care of the administrative work the teachers and principals went to school visits and to visit robotic laboratories. They also got to see how they work with robotics in schools in Pisa. Marvellous hard working
Cristina is taking me to the university where I am going to have a
workshop about digital tools from this blog which they can use immediately.
You can find the presentation under "Presentationer".
Photographer: Mr Robbie O'Leary. 
days were we learnt so much and got to know so many wonderful persons from our different countries. Many new eTwinning projects has been initiated and  will start during the next month or so. See the film above that a teacher from Malmö, Mattias Isberg, made from our visit. I do believe from the bottom of my heart in the good that this project will do when it comes to enhancing the learning for the pupils, enhance their motivation and their curiosity which will help them become active European/world citizens. What if it could be Digital Schools of Europe ... Digital Schools of Africa ... of Asia ... Why not the world...?

We have a dream ...

måndag 13 februari 2017

BETT 2017

BETT 2017 var en spännande tillställning enligt min meningen. I vanlig ordning är den högljudd, lite rörig, bullrig och oerhört svår att navigera i om man inte är förberedd och har en plan över vad man är ute efter. Så digital den än är och hur många olika digitala enheter och verktyg där visades upp till försäljning och användning  så tycker jag att de stora vinsterna är föreläsningarna och nätverkandet med människor från andra miljöer än jag själv. Föreläsningar hölls av allt från framstående dragplåster som drog många personer till stora arenan till hela det stora utbudet av många väldigt intressanta "Best practice" föreläsningar som hölls av skolledare, pedagoger och inte minst elever där de delade med sig av sitt eget arbete - det bjöds på en mängd av framgångshistorier genom dessa. För mig hade alla dessa föreläsningar fler gemensamma budskap som det är viktigt att vi tar med oss sprider till andra; det första är att vi behöver en förändring i skolan; ett paradigmskifte, ett förändrat arbetssätt, det andra är att det krävs MOD att göra detta och att vi behöver göra det tillsammans. Sist men inte minst så genomsyrades allt av pedagogens betydelse. För att en elev ska kunna växa och utvecklas behövs en skicklig pedagog. Pedagogens profession lyftes om och om igen och vikten av att pedagogens roll stärks. Pedagogens roll förändras från utbildare till mentor och många gånger lär vi tillsammans i klassrummet men det är utan tvekan pedagogens närvaro och relation till sina elever som är det allra viktigaste. För mig känns det väldigt bra att det digitala inte är här för att ta över pedagogens roll utan för att förstärka elevens lärande genom en sammansättning av en god pedagogisk planering och digitala verktyg. När dessa passar ihop skapas en synergieffekt och både planering och lärande förstärks blir ännu bättre än den tidigare var. Det är pedagogen som har nyckelrollen i den här omvälvande utvecklingen och det är ett ärofyllt och enormt viktigt uppdrag. Viktigt är att komma ihåg att vi som pedagoger är inte ensamma i detta, vi har varandra. Vi samarbetar med med våra kollegor på skolan, med kollegor på närliggande skolor, men vi har också alla våra kollegor runt omkring oss i Norden, Europa och världen. Det som jag slutligen tog med var också vikten av att vi fostrar våra elever till att bli inte bara EU-medborgare utan globala medborgare och vad kan då vara bättre än att vi samarbetar över gränser och delar med oss av material, tankar och ideer och skapar autentiska mottagare för våra elevers alster tänker jag. Jag tror på kraften hos oss pedagoger, jag tror på vår kompetens och jag tror på att vi har ambitionen och vad som krävs för att realisera en digitalisering av våra skolr på riktigt för att förstärka lärandet för våra elever. Ta med en kollega på färden och låt oss starta resan tillsammans.

lördag 21 januari 2017

A way to use ICT in language learning


How  do you learn new words? How can we find out more information about a word? How can we support the pupils when thet learn new words? Our pupils need to learn many new words every day
in order for them to understand what they are working with. I wrote earlier about a tool called Visuwords - you can find it under English here on the blog, it is the second tool from the top. Now I want to give you yet another tool that is nice to use together with Visuwords. It is not visual as Visuwords but you get a lot of information about the word you type into the field.  THe tool is called Wordnik and it gives you a lot of information about etymologies, meaning and a lot of other information. As I see it you can combine these two. Only our own fantasy sets the limit for what you can do with these. Try them out!


Hur kan vi ta hjälp av IKT för att lära oss nya ord?

Hur arbetar du när du lär dig nya ord? Hur kan vi ta reda på mer om ett ord? Hur kan vi stötta eleverna i deras inlärning av nya ord? Våra elever behöver lära sig många nya ord varje dag för att kunna utveckla sitt språk i den takt som krävs för att de ska förstå material riktat till just deras ålder. Jag skrev tidigare om ett verktyg som heter Visuwords - se under fliken engelska, andra verktyget - och vill här ge er ännu ett verktyg som inte visualiserar på det viset som Visuwords men som ger mycket information om ett ord på ett annat sätt än Visuwords. Verktyget jag vill göra er uppmärksamma på heter Wordnik och som ger många exempel på dess olika användningsområden, etmylogi, motsatser, synonymer och mycket mer.
Som jag ser det så kompletterar dessa två varandra väldigt bra och bara vår egen fantasi sätter gränsen för vad vi kan göra med dessa verktyg. Ta tillfället i akt att bekanta dig mer med dem.

söndag 15 januari 2017

Be the change: Unite for a better internet

... är årets tema för SID = Safer Internet Day. I år infaller den här viktiga dagen den 7 februari vilket är ganska snart och vi uppmanas alla över hela världen och gå samman den dagen för att gemensamt visa att vi hur vi tillsammans kan skapa ett säkrare och bättre internet för oss alla att vara på, men särskilt för våra barn och unga. På den här webbsidan: Safer Internet Day

På den sidan kan du se alla olika event som kommer att ske världen över just den här dagen. Var en del av det du med. Registrera dig, lägg in om en händelse som du tänker göra med din klass den dagen. Kanske vill du göra det som ett eTwinningprojekt? Varför inte? Det finns tid. Sidan uppdateras hela tiden med information kring dagen så gå in ofta och håll er uppdaterade, Vill du veta mer vad Thunderclap är? Klicka här.


Be the change: Unite for a better internet
... is the theme of Safer Internet Day for 2017. This year it is on the 7th of February and we are all asked to join in and together show the world wht kind of internet we would like to have. How we would like to make it a safer and better place for us all but utmost for our children and young people. Read more on the link above.

Here you can see all the events that will happen of that special day. Be a part of it as well! Join in, register, upload an event tht you lan to do on that day. Maybe as an eTwinning project? THe webpage is updated often now so be sure to pop in often so you do not miss anything. Do you want to know more about Thunderclap?