torsdag 6 april 2017

Algoritmer - så påverkar de din vardag


Tidningen Metro skriver idag, den 5 april 2017, och berättar om en alldeles ny guide skriven av Jutta Haider, docent vid Lunds universitet och Olof Sundin, professor vid Lunds universitet i samarbete med Statens Medieråd och iiS. Denna guide tar upp hur algoritmer styr vad vi ska se på internet. DE talar om fake news men också om likriktning och hur extremer premieras. Här beskrivs hur nätneutraliteten hotas och hur några stora företag kontrollerar och har makten över nästan all information. Många av algoritmerna är främst skrivna för att öka synligheten i reklam. Det dyker upp reklam på alla möjliga och omöjliga ställen som det inte gjorde tidigare på nätet. Det finns ingen lag eller några riktlinjer på att medborgare bör informeras om hur algoritmerna styr men det visar på vikten av de nationella styrdokumenten som kommer från Skolverket kring hur programmering ska in i läroplanen. Att eleverna får tillgång till kunskapen och lär sig förstå hur internet fungerar så att de kan granska kritiskt, tänka själva och aktivt gå in och påverka själva blir oerhört viktigt.
Guiden heter: "Algoritmer - så påverkar de din vardag" Ta tillfället i akt att läsa, diskutera och arbeta med denna på era skolor så att eleverna medvetandegörs om vad som händer.

Här är länken till guiden som går att ladda ner som pdf eller beställa som en bok:
Algoritmer - så påverkar de din vardag

Artikel från Dagens analys om guiden

tisdag 4 april 2017

Att blockera eller inte blockera - är det frågan?

Det var längesedan jag har blivit så överraskad/ställd och funderat/reflekterat över vad/hur vi blockerar på nätet som idag när jag hade en workshop. Jag har under en lång tid, minns inte hur länge, haft tillägget Adblock på min dator som har varit en tjänst som har hållet undan reklam på nätet. Riktigt hur mycket den egentligen blockerar fick jag erfara under de sämsta ( eller bästa ur ett kollegialt sätt att se på det) förhållandena, mitt under en stor föreläsning för 330 personer. Min egen dator var jag tvungen att lämna in på reparation ir så jag hade en lånedator med. När man loggar in på en lånedator så är där många inställningar som ska göras efter min profil så som jag har skapat min egen Google miljö. Adblock strulade mer än vanligt under denna process så jag valde att ta bort det tillägget helt och hållet och tänkte "hur mycket påverkar det tillägget egentligen?" Det fick jag snabbt erfara när jag satte igång min föreläsning och började gå in på de länkar som jag hade förberett under gårdagen och förra cveckan som  hade varit helt reklamfria. Ett par av mina verktyg var så fulla av reklam där den ena var värre än den andra - till de ryska flickorna längst ner. Det var hemskt att se det - så har det aldrig sett ut innan och jag blev verkligen överraskad över hur stor skillnad det var mellan att ha AdBlock och inte. Detta har fått mig att fundera kring olika Internet Ter sig för de som har tillägg som till exempel är block och det är som inte ha sådana tillägg. Det var som att glänta på en dörr ut till en smutsig bakgata. Är det denna verkligheten som våra elever har? Hur rustar vi dem för detta? Hur överbryggar vi ett sådant här gap?Hur förhåller vi oss till de olika världarna? Var möts vi?   Här är det viktigt att fånga upp eleverna, få dem att våga prata om vad de har gjort/upplevt på nätet. Missförstå mig inte, jag trivs väldigt bra utan reklamen och jag tänker lägga till ett sådant tillägg igen redan idag men det känns lite som en skyddad verkstad och jag vill ändå ställa frågan ska vi blocka eller ska vi inte? 

måndag 3 april 2017

Sätt guldkant på tillvaron

Jag vill tipsa er om ett, i mina ögon, fantastiskt verktyg som flyttar ut lärandet i autentiska miljöer och som uppmuntrar till samarbete, rörelse och frisk luft. Det kombinerar också lärande i en mer traditionell form i klassrummet med IKT som möjliggör en gemensam upplevelse kring ett innehåll på platser som är kopplade till innehållet.  Verktyget heter GoldHunt Education och laddas hem som en app till en tablet eller en smartphone. Läraren förbereder Skattjakten/turen på datorn samtidigt som temat eller lektionen planeras och där kan allt material kombineras och vävas in för att navändas antingen för att bygga en gemensam förförståelse, samla kunskap och se samband tillsammans med andra eller för att avsluta ett temaområde tex med frågor kring det innehåll man har jobbat med. Här kan du ladda upp/lägga till ljudfiler, kartor och bilder. Varför inte låta eleverna själva skapa GoldHunts åt varandra i grupper?

Genom ett verktyg som heter Locatify skapar du innehållet till den virtuella guidade turen/skattjakten på din dator. Du kan arbeta med vilket ämnesinnehåll du vill och antingen skapa frågor eller delge information och därefter lokaliserar du varje delinformation till en viss punkt på kartan som eleverna i sin tur ska söka upp. 

På så sätt ger du eleverna möjlighet att lära i ett sammanhang, studera sin närmiljö ur ett nytt perspektiv och få lära samtidigt som de får röra sig allsidigt i olika miljöer. Detta ger eleverna att engagera kropp och hjärna för att lära på ett varierat sätt och samtidigt kan vi skapa stimulerande inlärningsmiljöer som uppmuntrar nyfikenheten och upptäckarlusten och många gånger väcker nya frågor att fördjupa sig i där eleverna hittar fler och fler kopplingar mellan platser och händelser. Det ger oss också möjlighet att flytta ut undervisningen utanför klassrummet. Locatify ger oss allt det och mer därtill.  Skattjakten kan också användas som ett spel/en tävling vilket kan engagera eleverna mer om det används på ett sätt som tilltalar dem då de kan samla poäng och ta sig an utmaningar. 

Läs mer i  Support för Locatify SmartGuide för att ta reda på mer om hur du skapar och kan arbeta med detta verktyg. 

Appen man använder för att genomföra en sådan skattjakt heter som sagt GoldHunt Education. Eleverna behöver någon form av mobil enhet för att kunna gå en GoldHunt. De kan samarbeta i par eller grupper men också genomföra den individuellt beroende på vad syftet med aktiviteten är.
På kartan kan eleverna se vilka positioner läraren har skapat aktiviteter på och när de kommer inom räckvidd för den "pin" de är på väg till så dyker en fråga, en bild eller en utmaning upp på skärmen. 

Kanske känner du till appen TurfHunt sedan tidigare - den här appen ersätter Turf Hunt för oss lärare, är bättre anpassad och har ingen reklam i sig. TurfHunt har varit populär i de nordiska länderna. 


Med Skattjkten involveras och engageras eleverna samtidigt som de upptäcker sin närmiljö, sin stad och blir uppmärksamma på historia, geografi eller vilken inriktning du som lärare valt att ha på Skattjakten. När du skapar en skattjakt är det viktigt att inte ha mer än 6 - 8 stopp för att hålla eleverna alerta genom hela aktiviteten. Har du fler frågor är det bättre att skapa två Skattjakter istället är mitt tips.
Vem som helst som har appen kan ladda ner det du har skapat och genomföra aktiviteten och det innebär att ju fler som skapar Skattjakter i olika ämnen på en och samma plats får bara fler och fler att välja på. Använd mer än gärna varandras, gå på upptäcksfärd med eleverna, då kan de samarbeta både inne och ute. 

Möjligheterna med detta verktyg är oändliga och det är bara din egen fantasi som sätter gränserna. Engagera eleverna i alla ämnen, i olika situationer och tänk på att verktyget kan användas utan internet om de laddar ner Skattjakten på skolan  och när de sedan kommer tillbaka igen så kan de ladda ner sina poäng och se hur det gick. 

Jag ser fram emot att se fler och fler Skattjakter skapas både nära och i fjärran över hela världen. Vi ses på GoldHunt Education. Sätt guldkant på er tillvaro och ert lärande. 
fredag 31 mars 2017

A Golden Opportunity for Learning

I want to give you an example of a tool that really combines learning and outdoor activity at the same time. It combines studying in a more traditional way with ICT and gives the teachers and the students the opportunity to learn collaboratively and in a real context. The teacher prepare the tour/treasure hunt on the computer while planning the lesson and combine all the material that you see fit. you ca add audio files as narrations, games, maps and pictures. Why not letting the students themselves create a GoldHunt for their classmates.

Through a tool on the web called Locatify you create a content for your students in any subject and then you locate questions/information on the map for your students to follow. Here you give the students the possibility to learn within a context and move around at the same time which is most often a very good combination in several ways; first of all when we engage our whole body we remember more and second it is of essence to create as stimulating environments as possible and these does not have to be within the walls of the classroom. Locatify gives us all that and more. The treasure hunt can also be used as a game and add a bit of an excitement into the activity as well, since you can gather points and solve challenges.

Look up Support för Locatify SmartGuide to find out more about these exciting treasure hunt games.

The app you use to take the treasure Hunt is called GoldHunt Education. The students needs some kind of device when they go for a GoldHunt. THey can play in teams or individually. On a map the students can see the locations that the teacher has posted and when they get within range of a location a question/a challenge or information appears on the screen.

If you perhaps remember an app called TurfHunt - then this is similar to that one but GoldHunt does not have third party in-app advertising. Turf Hunt has been popular in the Nordic countries.


With these Treasure Hunt Games the students gets involved, they get to experience their nearby environment but it is important to not add to many locations in one hunt because it gets tiring. 6 - 8 locations is my suggestion - it is better to make several shorter GoldHunts instead of a few longer. You need to keep them focused and to participate in follow-up activities as well.

Anyone can use your Treasure Hunt Game whilst you have published it and imagine how we can share and use each others GoldHunts and how much time that would save, the students could give feedback to each others hunts and maybe even adjust them according to the feedback. you can use them again and again when needed.

The opportunities with this tool are limitless and only your own imagination sets the limits. You ca engage the students in any subject, any time of the day and can be used even if they do not have internet on their devices. They have to download the game at school where they have connection and then as soon as they are back at the school again they can download their score.

I am looking forward to see how more and more Treasure Hunts are being created all over the map/the world. See you in GoldHunt Education.


onsdag 8 mars 2017

Grattis till en välförtjänt Quality Label

På Kryddgårdsskolan i Malmö finns där en lärare som heter Shaista som sökte upp mig för att få hjälp med att starta upp ett eTwinningprojekt kring fred. Hon hade en fantastisk ide och planering men kände sig osäker på hur hon skulle komma igång. Vi satte oss tillsammans och jag visade henne hur hon kunde göra och har sedan funnits till hands för frågor och stöd medan hon med stor entuasiasm arbetade vidare med sitt projekt. Det döptes till International Non-Violence and Peace Day. De blev så många som 21 länder och 42 skolor som engagerade  sig i projektet där de har arbetat med frågor kring fred, hur vi är mot varandra och hur vi påverkar varandra. På Twinspace har de delat med sig av bilder, texter och filmer kring hur de har arbetet och den avslutande dagen den 30/1 då alla filmade på sina respektive skolor och visade hur de uppmärksammde dagen till ära. Som en avslutande dokumentation så skapade de en gemensam film sammansatt av alla dessa filmer. Den kan ni se den filmen här sidan om. När projektet var avslutat  så skrev Shaista en ansökan om en Quality Label och den fick hon igenom för ett väl geomfört projekt! Stort grattis till eleverna på Kryddgårdsskolan, Shaista och hennes kollegor och till Kryddgårdsskolan!

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

Att vi har gott om digitala enheter i Malmö stad är något vi är glada för. En del av oss har väntat länge på att det skulle bli verklighet och andra tycker att det har gått för fort för vi har inte fått verktygen att hantera dessa digitala enheter med. Nu när de är här behöver vi stötta våra enormt ambitiösa och kompetenta pedagoger så att de känner att de digitala enheter blir funktionella och en del av vardagen när de används. dock är det inte bara de digitala verktygen som ska presenteras och läras ut eller pedagogiska arenor som eTwinning som ska presenteras så att de kommer i bruk och på så sätt kan höja måluppfyllelsen. Det är också en pedagogisk synvända/ett paradigmskifte som måste till, vi behöver ha pedagogiska diskussioner kring spelifierat lärande, hur vi utvecklar den multimodala läsförmågan som ställer större krav på läsaren än traditionell läsförmåga, flippat klassrum (Flipped mindset) och hur vi kan utveckla och förstärka alla våra specifika ämnen med hjälp av IKT.

Det är många saker som skolorna och de enskilda lärarna har att brottas med och ett sätt/en metod att komma till rätta med det håller på att utvecklas i ett Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe. Det projektet går ut på att vi under tre år arbetar fram ett enkelt och välfungerande verktyg för hur skolorna kan inte bara skatta sig själva i hur de ligger till ur ett digitalt perspektiv men också vad nästa steg är för dem. Vidare tar vi i projektet också fram onlineutbildningar för rektorer kring hur de kan leda fram till en digitaliserad skola och för lärare kring hur de kan arbeta praktiskt med digitala verktyg i klassrummet. Dess utbildningar kommer att göras tillgängliga för alla som vill delta i dem.

De länder som ingår i Digital Schools of Europe (DSoE) är Irland, Italien, Danmark, Frankrike, Portugal, Sverige, Spanien och Finland.

Den senaste utvecklingen i projektet är att i fyra av länderna kommer det att utvecklas till att beröra många fler skolor än vad som är i projektet och dessa är; Malmö, Oulu (Finland), Pisa (Italien) och Lissabon (Portugal).

Läs lite mer om Digital Schools of Europe i Malmö i artikeln här nedan:

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

söndag 5 mars 2017

Prata samma språk - kodning

Att arbeta med datalogiskt tänkande och programmering i skolan är något som blir allt vanligare och som vi behöver förhålla oss till. Vi har den nationella IT-strategin som stöd och det finns mer och mer material att hitta både på nätet och i nyutgiven litteratur. Det börjar bli mycket information att leta bland och kanske ibland överväldigande mycket. Frågor vi ställer oss är ofta: Vad är viktigt att ha med? Var ska jag börja? Hur mycket behöver jag kunna innan jag börjar? Jag har sammanställt ett material samtidigt som jag gick en kurs i Umeå som jag avslutade i januari i år och jag vill dela med mig av det materialet här. Se om det kan vara till någon hjälp när du vill börja arbeta med programmering i skolan. För mig är det viktigt att börja med det datalogiska tänkandet och få barnen att börja reflektera kring vår digitala värld innan man ger sig på att börja med att arbeta med robotar, men här är vi olika. Det finns så många sätt att göra det på och jag är övertygad om att det viktigaste är att vi VÅGAR börja någonstans i något som vi kan se en fortsättning på. Ta hela eller delar av planeringen om ni vill, börja var ni vill, detta är tänkt som en hjälp igång och inget annat.