torsdag 1 februari 2018

Ett bättre internet börjar hos dig

Nu börjar Safer Internet Day 2018  att närma sig med stormsteg  för i år är det den 6 februari. Årets tema heter: " Create, connect andshare Respect - A better internet starts with you. Hundratals organisationer och företag engagerar sig nu i samspel med EU bland andra för att hjälpa till med att sprida hur vi världen över hela världen kan förhålla oss till varandra och till internet för att tillsammans forma det internet vi vill ha och vara de som påverkar i positiv riktning och motverka det som är negativt. Safer Internet Day vill i år att vi förenar oss över gränserna på ett respektfullt sätt och visar vad vi vill.
Digizen
Hashtags i sociala medier  är #SID2018 och #SaferInternetDay. Genom åren har SaferInternetDay växt sig större och större. Nu uppmärksammas det i ungefär 130 länder över hela världen. Det arbetas frenetiskt med allt från mobbing på internet till hur vi umgås och påverkar online. På sidan finns en uppsjö av resurser och lektionsplaneringar att använda er av. Bäst är att söka på engelska
Under bilden till vänster finns länken till ett av alla dessa exempel och här finns länken till sidan där du söker efter resurser.
Här i Sverige finns det också massor av information och tips att hämta hos Statens medieråd.
https://statensmedierad.se/index.html
onsdag 10 januari 2018

Keys to success

A brilliant new year approaches
And we need to keep up the good work such as
Working with the keys to success
Leave behind us the analog mess
Structure our common work digtially
And find what is for our students essentially
Bare in mind that you are not alone - as long as we reach out,
work together, we will all do more than fine and grasp what it is all about
As teachers our benefits by working digitally are plenty but for our students even more
they get to express themselves, work with real life tasks and much more in store.


But the utmost important thing is our students and how to develop
Their skills well and efficiantly and put to all extra work a stop
Finding out how to Work with the keys to success
The key competences from EU gets you started without stress
Find strenght and rely in them and let your students thrive in knowledge
Get motivated, work with what is important to them and learn on the edge ...
The edge of new methods, new ways of looking at knowledge and creativity
Creativity is an essential part of our work digitally, how to keep your sensibility
Online, work with esafety and how to behave in the positive openess
Working with open source, visualisation all together in a common process

By working digitally we will get more motivated and above all
Both teachers and students will save time all in all
time we can spend on important and real tasks
And tell everyone who is in doubt and if someone asks
We are working digitally, why not with eTwinning as our platform
and in doing so we have authentic recipients as a norm


using eTwinning, Mystery Skype or World Children's Prize as a tool
is motivational, inspirational, extremely educational and above all - cool

and least but not last implement the importance of sharing
Sharing ideas, what we do, what we think and how we are adding
How we in a demokratic World is caring
For each other, the world we share in awing

The keys to success

is nothing less
Believe it or not but the keys to success are already in our hands
let´s work locally as well as globally and together education expands


Let's take the leap together
and start this adventure


;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  

Hop on - we are going together!
söndag 17 december 2017

Nyexad? Lär, planera och utveckla din undervisning tillsammans med andra

Här kommer ett underbart, gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller som har arbetat som lärare i max två år (denna tid gäller från april i år). Ta chansen nu för till årsskiftet stänger plattformen får nya deltagare.

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?

• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien).

Aktiviteterna startar i slutet av maj/mitten av juni och varar till april 2018.

Vill du registrera dig hos eTwinning så kan du göra det och så kan vi arbeta med hur du kan använda dig av eTwinning i ditt dagliga arbete på vår plattform, men det är inget måste.

Jag förstår att du kan känna det som att du inte har tid att gå med men som jag ser det så har du inte  tid att låta bli att gå med...

Jag hoppas att du ser vinsterna med att få inleda din karriär som lärare på det här viset, ser det som en skjuts in ett fantastiskt yrkesval som kan vara enormt krävande men som samtidigt är det mest stimulerande och utmanande yrket som finns. När du arbetar som lärare så gör du skillnad varje dag, det är inte alltid lätt. Genom det här projektet får du stöd i hur andra gör, stöd av andra i det du gör och nya idéer när du tror att du har kört fast. I denna digitaliserade värld är vi aldrig ensamma, räck ut din hand - det finna alltid någon där som tar emot den.

Vi tar emot dig!

Ta språnget idag!

onsdag 13 december 2017

NAO som Lucia vinner våra hjärtan

Idag är det luciadagen i Sverige. Över hela landet tågar det luciatåg från tidig morgon till sen kväll av alla de slag. Det finns innovativa luciatåg, klassiska luciatåg och allt däremellan. Idag fick jag uppleva ett för mig helt nytt luciatåg bestående av elever från klass 5C på Videdalsskolan i Malmö och NAO-robotar som de själva har programmerat. Hela arbetet började med att pedagoger från Pedagogisk Inspiration åkte till Odense tillsammans med IT-pedagoger från några Malmöskolor för att besöka teknologiska Institutet där och en skola (Vissenbjergs skole) där de arbetar med NAO-robotar. Besöket utmynnade i att ett eTwinningprojekt (läs mer om eTwinning här) sattes upp kring NAO och genom det har och fortsätter eleverna att dela kod mellan varandra för att tillsammans lära sig mer om hur de kan arbeta med NAO. Genom detta arbete har eleverna arbetat med många ämnen och framför allt många av de 21st CLS som är så viktiga för de som växer upp idag.
Eleverna har haft stöd från vuxna med att lära sig programmet Choregraphe men det stora jobbet
har de uppmuntrats att göra själva själva av sin ITpedagog Johan Magnusson och sin lärare Magnus Grankvist. Eleverna rörde sig bekvämt kring robotarna och hanterade dem på ett vant
och försiktigt sätt. Det var     
uppenbart att de inte bara byggt upp en säkerhet i sitt arbete kring programmeringen av robotarna utan de har också byggt en relation till dem, flera av eleverna jämförde robotarna med småsyskon, ibland kan de vara väldigt irriterande men de tycker också väldigt mycket om dem. De tillskrev robotarna olika egenskaper och de kunde se på var robots rörelsemönster vem det var. De berättade att Eli drog sig lite hasande åt höger samtidigt som han/hon/hen tittar framåt, Kim var den som gick mest rakt medan Charlie var en stor favorit, som oftast gjorde som han/hon/hen blev tillsagd. Den fjärde roboten heter Ayo och är också väldigt omtyckt då den tillsammans med Charlie varit längst på skolan. Det är intressant att se hur eleverna knyter an till robotarna men också att se hur de samarbetar (inte bara framför datorn när de programmerar) utan också kring allt det praktiska arbete som finns runt organisationen av ett "hybridluciatåg". Två luciatåg som genomfördes idag; ett på Pedagogisk Inspiration Malmö inför mina underbara kollegor och det andra på Stadshuset uppe på våning 7 i sessionsalen inför bland andra våra politiker. Detta uppmärksammades av media:
SVT Nyheter (hör kan ni se en kort filmsnutt från luciatåget), Sydsvenskan och Skånskan.


Under dessa två luciatåg ställdes eleverna ständigt inför nya
utmaningar från enkla som att tomteluvan eller stjängossestruten föll av till att programmet stängdes ner, fick laddas om, de kastades ut från nätet, justeringar i programmet. Aldrig hördes en irriterad ton utan alla var hela tiden lösningsfokuserade, flexibla och strukturerade - det var en fröjd att se hur eleverna på så sätt fick dessa fyra NAO-robotar; Eli, Charlie, Kim och Ayo att med långsamma kliv skrida rakt in i våra hjärtan dit de har kommit för att stanna. Vad ska de hitta på nästa gång? Här finns inga gränser, bara oanade möjligheter dit elevernas fantasi kommer att ta oss!

måndag 4 december 2017

Hour of code är här!

Att arbeta med programmering är något som blir mer och mer vanligt i skolor runt om i världen. Att vi arbetar med det är inte främst för att utbilda framtida programmerare (även om det är en positiv bieffekt) utan först och främst handlar programmering om demokrati. Det är sett ur ett demokratiperspektiv enormt viktigt att våra elever får lära sig om hur internet är uppbyggt, att det inte är något magiskt som händer utan det är någon som styr vad som ska hända, någon har bestämt i förväg. Programmering är ett sätt att påverka och att göra sin röst hörd. Programmering handlar också om att öka den digitala kompetensen,  computional thinking (datalogiskt tänkande), kreativitet, problemlösning och mycket annat inom bland annat ämnet matematik som sekventiellt tänkande, koordinatsystem och mycket mer.

För att hjälpa skolorna erbjuds en mängd gratisverktyg ute på nätet och vi har bland andra Code.org som finns på en mängd språk, inte kostar någonting och som på ett lekfullt och roligt sätt introducerar oss i programmering. De står också för något de kallar för Hour of code varje år. Denna infaller under dagarna 4/12 till den 10/12. Det innebär att någon gång under dessa dagar bokar du in ett event på din skola och registrerar det på den här sidan. du kan givetvis arbeta med Hour of code när som helst under året men Hour of code är lagt samtidigt som Computer Science Education Week, för att årligen uppmärksamma minnet av datavetenskapspionjären Admiral Grace Murray Hoppers födelsedag som föddes den 9 december 1906.

Att gå med i Hour of Code kan vara ett sätt att närma sig programmering i skolan, ta ett första steg, känna efter vad det skulle kunna införlivas med i just er vardag. Ni kan alltid gå till code.org och arbeta med programmering ända ner till 4 års ålder.

Så här gör du: Det finns utförliga instruktioner kring hur du gör och du behöver inte ens ha tillgång till datorer för eleverna. Ni ser alla samma film i början av er timme - alla barn över hela världen som är anmälda till detta ser samma film. I år är det hitintills 125 370  events anmälda varav 391 är i Sverige.  Har ni inte tillgång till datorer/digitala enheter så finns det massor med analoga/offlineuppgifter att göra istället. De kan också vara bra som inledning även om ni sedan ska arbeta med datorer. Använd er gärna av parprogrammering när de sedan ska arbeta så att de samarbetar i par kring gemensamma uppgifter. Där är en stor vinst i det. Detta är verkligen ett kollegialt lärande, dels mellan oss pedagoger, både inom och utom landet men också mellan oss och eleverna.

Utdrag ur ett brev som kan skickas till ens skola, arbetsgivare eller vänner:

"Datorer finns överallt, och förändrar varje industri på planeten. But fewer than half of all schools teach computer science. Goda nyheter är, vi är på väg att ändra detta. Om du hört talas om Hour of Code, kanske du vet det gjorde historia förra året. Över 100 miljoner elever har provat på Hour of Code.
Med Hour of Code, har datavetenskap har varit på startsidan på Google, MSN, Yahoo! och Disney. Över 100 partners har gått samman för att stödja denna rörelse. Varje Apple Store i världen har varit värd för Hour of Code. President Obama skrev sina första rader kod som en del av kampanjen."

Är du/har du varit en tid det minsta sugen på att veta mer om programmering så har du nu chansen. Ta den, instruktionerna är mycket tydliga och systematiska steg för steg som du har sett i länken ovanför.

Take the leap!

 Learn together with your pupils!  Get to be experts together!

Together is the key word here. 

Hour of code börjar närma sig. Det är dags att registrera et event eller fler. Sätt din skola på världskartan - bokstavligt talat!
Code away! 

fredag 24 november 2017

NAO tar plats i våra klassrum

Till  Malmö har NAO kommit för att stanna. I skrivande stund finns det 16 NAO-robotar för skolorna att låna för att kunna arbeta med programmering och robotik från unga år upp till nian. Möjligheterna med dessa robotar är oanade och vi har inte ens skrapat på ytan än vad det gäller hur vi kan arbeta med dem i skolan. Dessa robotar kan både blockprogrammeras, programmeras på sju olika programmeringsspråk och även animeras. Det pågår just nu ett spännande eTwinningprojekt mellan Odense i Danmark och Malmö i Sverige där elever håller på att programmera dessa robotar för att de ska kunna gå Lucia och "sjunga" både svenska och danska Luciasånger. Bra jobbat Johan på Videdalsskolan och Christopher på Kryddgårdsskolan. Ni ska få mer information om hur det går längre fram. Detta är ett spännande projekt som jag ser fram emot med spänning och jag är så spänd på ett Luciatåg som världen sällan har skådat tidigare, om någonsin. 

måndag 13 november 2017

Utökat kollegie i Europa för nyexade pedagoger - sista chansen

Här kommer ett underbart, gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller som har arbetat som lärare i max två år (denna tid gäller från april i år). Dock är det sista chansen att gå med nu för den siste november stänger anmälningsmöjligheten.

I denna digitaliserade värld är vi aldrig ensamma, räck ut din hand - det finna alltid någon där som tar emot den.

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?

• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

En ny del har tillkommit i projektet så nu kan alla pedagoger i projektet mötas i ett forum för att utbyta idéer, diskutera, dela med sig och lära av varandra. Detta är helt nytt! Gå med idag och prova!

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien).

Aktiviteterna varar fram till april/maj 2018.

Vill du registrera dig hos eTwinning så kan du göra det och så kan vi arbeta med hur du kan använda dig av eTwinning i ditt dagliga arbete på vår plattform.

Jag förstår att du kan känna det som att du inte har tid att gå med men som jag ser det så har du inte  tid att låta bli att gå med...

Jag hoppas att du ser vinsterna med att få inleda din karriär som lärare på det här viset, ser det som en skjuts in ett fantastiskt yrkesval som kan vara enormt krävande men som samtidigt är det mest stimulerande och utmanande yrket som finns. När du arbetar som lärare så gör du skillnad varje dag, det är inte alltid lätt. Genom det här projektet får du stöd i hur andra gör, stöd av andra i det du gör och nya idéer när du tror att du har kört fast. I denna digitaliserade värld är vi aldrig ensamma, räck ut din hand - det finna alltid någon där som tar emot den. Ta möjligheten idag att skapa kontakter för ditt resterande yrkesverksamma liv!

Ta språnget idag!