onsdag 8 mars 2017

Grattis till en välförtjänt Quality Label

På Kryddgårdsskolan i Malmö finns där en lärare som heter Shaista som sökte upp mig för att få hjälp med att starta upp ett eTwinningprojekt kring fred. Hon hade en fantastisk ide och planering men kände sig osäker på hur hon skulle komma igång. Vi satte oss tillsammans och jag visade henne hur hon kunde göra och har sedan funnits till hands för frågor och stöd medan hon med stor entuasiasm arbetade vidare med sitt projekt. Det döptes till International Non-Violence and Peace Day. De blev så många som 21 länder och 42 skolor som engagerade  sig i projektet där de har arbetat med frågor kring fred, hur vi är mot varandra och hur vi påverkar varandra. På Twinspace har de delat med sig av bilder, texter och filmer kring hur de har arbetet och den avslutande dagen den 30/1 då alla filmade på sina respektive skolor och visade hur de uppmärksammde dagen till ära. Som en avslutande dokumentation så skapade de en gemensam film sammansatt av alla dessa filmer. Den kan ni se den filmen här sidan om. När projektet var avslutat  så skrev Shaista en ansökan om en Quality Label och den fick hon igenom för ett väl geomfört projekt! Stort grattis till eleverna på Kryddgårdsskolan, Shaista och hennes kollegor och till Kryddgårdsskolan!

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

Att vi har gott om digitala enheter i Malmö stad är något vi är glada för. En del av oss har väntat länge på att det skulle bli verklighet och andra tycker att det har gått för fort för vi har inte fått verktygen att hantera dessa digitala enheter med. Nu när de är här behöver vi stötta våra enormt ambitiösa och kompetenta pedagoger så att de känner att de digitala enheter blir funktionella och en del av vardagen när de används. dock är det inte bara de digitala verktygen som ska presenteras och läras ut eller pedagogiska arenor som eTwinning som ska presenteras så att de kommer i bruk och på så sätt kan höja måluppfyllelsen. Det är också en pedagogisk synvända/ett paradigmskifte som måste till, vi behöver ha pedagogiska diskussioner kring spelifierat lärande, hur vi utvecklar den multimodala läsförmågan som ställer större krav på läsaren än traditionell läsförmåga, flippat klassrum (Flipped mindset) och hur vi kan utveckla och förstärka alla våra specifika ämnen med hjälp av IKT.

Det är många saker som skolorna och de enskilda lärarna har att brottas med och ett sätt/en metod att komma till rätta med det håller på att utvecklas i ett Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe. Det projektet går ut på att vi under tre år arbetar fram ett enkelt och välfungerande verktyg för hur skolorna kan inte bara skatta sig själva i hur de ligger till ur ett digitalt perspektiv men också vad nästa steg är för dem. Vidare tar vi i projektet också fram onlineutbildningar för rektorer kring hur de kan leda fram till en digitaliserad skola och för lärare kring hur de kan arbeta praktiskt med digitala verktyg i klassrummet. Dess utbildningar kommer att göras tillgängliga för alla som vill delta i dem.

De länder som ingår i Digital Schools of Europe (DSoE) är Irland, Italien, Danmark, Frankrike, Portugal, Sverige, Spanien och Finland.

Den senaste utvecklingen i projektet är att i fyra av länderna kommer det att utvecklas till att beröra många fler skolor än vad som är i projektet och dessa är; Malmö, Oulu (Finland), Pisa (Italien) och Lissabon (Portugal).

Läs lite mer om Digital Schools of Europe i Malmö i artikeln här nedan:

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

söndag 5 mars 2017

Prata samma språk - kodning

Att arbeta med datalogiskt tänkande och programmering i skolan är något som blir allt vanligare och som vi behöver förhålla oss till. Vi har den nationella IT-strategin som stöd och det finns mer och mer material att hitta både på nätet och i nyutgiven litteratur. Det börjar bli mycket information att leta bland och kanske ibland överväldigande mycket. Frågor vi ställer oss är ofta: Vad är viktigt att ha med? Var ska jag börja? Hur mycket behöver jag kunna innan jag börjar? Jag har sammanställt ett material samtidigt som jag gick en kurs i Umeå som jag avslutade i januari i år och jag vill dela med mig av det materialet här. Se om det kan vara till någon hjälp när du vill börja arbeta med programmering i skolan. För mig är det viktigt att börja med det datalogiska tänkandet och få barnen att börja reflektera kring vår digitala värld innan man ger sig på att börja med att arbeta med robotar, men här är vi olika. Det finns så många sätt att göra det på och jag är övertygad om att det viktigaste är att vi VÅGAR börja någonstans i något som vi kan se en fortsättning på. Ta hela eller delar av planeringen om ni vill, börja var ni vill, detta är tänkt som en hjälp igång och inget annat.

torsdag 2 mars 2017

DSoE- kriterierna i snygg förpackning

I det Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe så är den stora uppgiften att plocka fram kriterier/en roadmap för när är en skola är digitaliserad. Dessa kriterier är framtagna genom djupa diskussioner, undersökningar och samarbete mellan alla de åtta länderna som ingår i projektet. Utgångspunkten har varit Irlands valideringssystem som har varit igång i sex år drygt där. Deras kriterier är omarbetade och anpassade till ett verktyg som passar generellt till skolor över hela Europa. Här har Neil från Irland skapat en film gjord i verktyget Powtoon som jag har berättat om här på bloggen tidigare. Neil ger oss en god överblick/sammanfattning om rubrikerna i den Roadmap som vi tagit fram. 

onsdag 22 februari 2017

Skatt av powerpoints

Det finns många resurser på nätet och det är inte alltid lätt att hitta det ma nsjälv har nytta av. Här kommer ett annat tips från mig World of Teaching. Denna länk tar er rakt in i de powerpoints som handlar om historia. Det finns Powerpoints i de flesta ämnena och vi är också välkomna att ladda upp egna presentationer som vi är nöjda med för att dela med oss av det fina arbete vi gör. Ta några minuter att botanisera runt på sidan och se om du hittar något DU tycker att du har nytta av.

lördag 18 februari 2017

Who writes our history - what to publish and what not to publish - who decides?

Cream Bun Day
Under "English" in this blog you can find the following link: Today in historyToday in history from Historynet provides a lot of material to work with as I see it. This is another webpage than the one I wrote about before which also gathers information from every date concerning history events, important birthdays and other important facts to remember. This can be used for a lot of different things in school and for different subjects. By comparing this site with the other a lot of questions directly comes to mind. (See the end of the blog entry). I also want to make you aware of yet a third, similar site and it is from Historychannel. You can find the links to all of them under "Historia". The third site has a link for every event it mentions were I can go to find out more about the event. Today I read on this site that it is Cream Bun Day on Iceland today and I had to look it up on the internet and yes, it was true. I found Visit Reykavik were they told us more about "Cream Bun Day".  I have been comparing the different sites with each other and what content they choose to present. These were the questions which arose from that reflection: What does these web sites have in common? Where do they differ?  what is the focus on each site? Is it the same in all three? Is this connected with who is behind the site? Who is behind the site? If I were the one responsible what would I like to present on a site like that? What is important to show others? What would a presentation like that look like? Would it be a lot of information from the 1900s or should it be devided equally from each century? Who decides? Who decides what to publish and, more importantly, what not to publish? Should it be divided equally between the continents or is it the big events only that has affected the whole world one way or the other that is the most important? How can these facts be visualized?
Vad är viktig information och hur sammanställs den?

Cream Bun Day
Under rubriken Engelska hittar ni följande länk:  Today in history. Today in history från Historynet kan man få fram enormt mycket material att arbeta med.  Detta är en annan sida än den jag tidigare tipsade om som också tar upp vad som hänt var datum om året vilket kan användas till en mängd olika saker i skolan och i en mängd olika ämnen. Genom att jämföra den här sidan som ESL tillhandahåller med den andra så kommer mycket intressant tankar fram. Ytterligare en tredje sida finns här och den är från Historychannel. Ni hittar alla tre länkarna under fliken historia. Den tredje sidan har länkat var händelse till nya sidor där du kan läsa mer om händelsen. På ESL:s sida läste jag att det idag är bullens dag på Island så då använde jag en sökmotor för att ta reda på mer om det och mycket riktigt; den första träffen jag fick upp var från Visit Reykavik och där berättades det att det idag är "Cream Bun Day".  Jag har suttit och jämfört de olika sidorna med varandra och deras innehåll. Jag funderade då vidare över frågorna: Vad har dessa sidor för gemensam information? Var skiljer de sig åt? Vad har de valt att fokusera på/lägga mycket innehåll på? Hänger detta ihop med vem som ligger bakom sidan? Vem är det egentligen som ligger bakom sidan? Vad hade jag tyckt varit viktig information om jag skulle satt samman vad som hänt idag? Hur skulle en sådan presentation se ut? Ska det vara lite från varje århundrade eller ska det vara mest från 1900-talet? Ska det vara fördelat över världsdelar eller ska det vara tunga historiska händelser som påverkat hela världen? Vem bestämmer vad som ska publiceras och hur det ska göras? Hur kan denna information visualiseras?