lördag 19 september 2015

eTwinningportalen tillfälligt nere

Hej på er alla eTwinnare och blivande eTwinnare!
Den här helgen 19 - 20/9 så ligger portalen nere för underhåll. Den är tillbaka på måndag igen och då ber jag er att också hålla utkik efter eTwinning Live som gör att ni snart ska kunna chatta, tala, dela online genom eTwinningplattformen direkt. Ta språnget nästa vecka in i en spännande värld, registrera er, sök partners och starta projekt. Hjälp finns aldrig långt borta, skriv till annie.bergh@malmo.se

tisdag 15 september 2015

Att arbeta med IKT

Min arbetsroll nu är IKT-pedagog och jag har lekt mycket med delarna i det ordet. För mig visar det att jag är en pedagog i första hand men som har som uppdrag att hitta innovativa möjligheter kring hur  IKT kan användas för att bland annat höja måluppfyllelsen, öka motivationen, skapa ett klassrum med högt i tag där alla kommer till tals genom att IKT ger ännu fler möjligheter till uttryckssätt (ett flerstämmigt klassrum), men också för alla de mjuka värdena; tillit, mellanmänskliga relationer och relationer är oerhört viktigt i vårt dagliga arbete. Min fasta övertygelse är (som jag har skrivit om tidigare i min blogg) att med en lärare som har fått den kompetensutbildning den behöver så kommer IKT att inte bara öka kunskapen hos barnen, deras praktiska erfarenheter av IT-verktyg att växa utan deras mjuka värden kommer att stärkas. Helheten är alltid större än delarna.
Till syvende och sist så bottnar allting ändå i lärarens kompetens och professionalism och det är här vi behöver stärka. Det är viktigt att vi sätter lärarna främst! Viktigt att vi tänker efter före innan datorerna kommer in i undervisningen. Det är genom att satsa på lräarna som vi när eleverna och kan öka deras IT-kompetens för att de ska få digital kompetens och inte stanna på digitalt ytflyt som jag har skrivit om tidigare. På vilket sätt, hur, till vad, när, varför ska datorerna användas? Åke Grönlund talar i sin bok om sin forskning kring 1:1 och talar där om farorna med att eleverna sitter ensamma framför datorerna och han efterfrågar mer kollaborativt arbete. Detta understryks av allt som skrivs och sägs idag (15/9) kring vad PISA har kommit fram till:

Läs mer här om vad Per Kornhall skriver på sin blogg, skolvärlden.se:

http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/it-ar-ingen-fralsare

Läs här om vad Ny teknik skriver om PISA, Sverige och IT:

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3930461.ece

Skolverket skriver om att det är viktigt att tänka till om skoldatorerna:
Eller varför inte läsa om vad OECD har kommit fram till när det gäller ungas datoranvändning och hur den har utvecklats genom åren.

måndag 14 september 2015

Skolor i Wales söker partners i Sverige

Jag har genom en kontakt i Wales fått reda på att 11 skolor där söker samarbetspartners i Sverige. Om du är nyfiken/intresserad av att starta upp ett projekt med någon av dem så höt av dig till mig: annie.bergh@malmo.se . Det är rekommenderat att ni arbetar genom eTwinning men om ni vill använda andra former så står det såklart er fritt att göra det. Jag hjälper gärna till genom handledning och utbildning om det är något ni känner att ni vill ha.

Erasmus+

Det är såå spännande att det Erasmusprojekt som jag (som administratör) tillsammans med representanter från 7 andra länder har arbetat fram nu har blivit godkänt. 6 skolor från Malmö har visat intresse att vara med och under tre år ska vi arbeta hårt med projektet som heter Digital Schools of Europe som handlar om hur vi gör en skola digitaliserad och när den kan kallas för det. När har vi digital kompetens och när är det digitalt ytflyt? Det kommer från ett koncept som redan är i full gång i Irland och inbegriper ett mycket stort antal skolor där. Vi vill arbeta över gränserna och mycket av arbetet kommer att gå genom eTwinning. Ni kommer att kunna följa vårt arbete här.

fredag 4 september 2015

Blogginlägg:
Den 2 september hade vi ett seminarie kring Nordplus på Pedagogisk Inspiration i Malmö och det inleddes med vikten av att vi arbetar tillsammans med våra nordiska länder på våra nordiska språk. Vi hade bra diskussioner på skandinaviska (danska och svenska) kring hur vi för ut diskussionerna kring hur vi använder språket mellan oss inom de nordiska och skapar en grannspråksförståelse. Vi utgick från devisen att när vi inte förstår varandra så möter vi inte heller varandra. När vi diskuterade språken mer på djupet så hittade vi fler likheter än skillnader- många fler likheter även om vi initialt kan tycka att det finns flest olikheter. Vad Nordplus vill satsa på är närinternationalisering = samarbete mellan grannländer för att få en ökad förståelse för varandra. Nordplus verkar för utlandssamarbete ända från förskolan till vuxenutbildningen och är ett program som vill stärka banden/samarbete mellan de nordiska och de baltiska länderna. De vill stärka förståelsen mellan i synnerhet norska, svenska och danska. Här finns det massor av pengar att söka för projekt som man vill ha i 1 - 3 år. I år har de lagt till ytterligare ett ansökningsdatum och om du vill ha hjälp/stöd att hitta en partner och skriva en ansökan innan den 1/10 så skriv till mig annie.bergh@malmo.se så hjälper jag er mer än gärna. De länder som ingår är; Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Åland, Färöarna och Grönland.

Det gäller att vi hittar gemensamma ingångar och komma på nya ideer - nya sätt att leva, utvecklas tillsammans med våra nordiska språk där vi förstår varandra. Att vi gemensamt utvecklar material, metoder och strategier till att styrka nordisk språkförståelse på alla nivåer i utbildningssystemen. Vi måstet arbeta bort våra klichéer och skapa ett nytänk! Vad är möjligt? Vad kan vi göra tillsammans? Hur bygger vi broarna mellan länderna tidigt när det inte uppstår naturliga situationer med möten.

Ökad medvetenhet om den egna kulturen och det egna samhället via “det främmande”
Grannspråk, skandinavisk dialekt eller främmande språk? För många av oss är det lättare att förstå danska än vissa svenska dialekter - släpp grannspråkstanken och se det som en nordisk dialekt istället!!