torsdag 24 november 2016

Master your flipped mind

Det talas ofta om det flippade eller det omvända klassrummet idag. Det är ett arbetssätt som mer och mer börjar ta sig in i Sverige. För många av oss är det ett nytt koncept och för andra gammalt. Precis som med allt annat. Att arbeta flippat upplever jag att vi ofta lite slarvigt likställer med att filma en sekvens/genomgång/introduktion/eller liknande och som eleverna sedan ska se innan de kommer till lektionen men att arbeta flippat är så oändligt mycket mer. Jag kommer att ge tips på var ni kan läsa vidare och ge en liten överblick på vad det innebär att flippa sitt tankesätt och sin metod. Att flippa klassrummet börjar inifrån oss själva  -det innebär en stor förändring för både oss och eleverna och som jag ser det så är de två största förändringarna 1) det frigörs mer TID över till att verkligen låta eleverna arbeta individuellt och i grupp kring sina uppgifter och utvecklas inom de områden som var och en behöver - samtidigt - och den andra saken är: 2) vi bygger djupa RELATIONER med våra elever vilket gör att de får förtroende för oss och hittar sin inre motivation lättare då de känner att vi tror på dem, är beredda att satsa på dem och också kan lägga mycket tid på enskilda elever i klassrummet under skoltid på ett sätt som vi annars inte kunnat göra. Jag ser det som så att de elever som Ross Greene skriver om i Vilse i skolan är de stora vinnarna. De får chans att komma in i det, att hitta sina egna arbetssätt tillsammans med läraren och att få komma närmre läraren. Att flippa börjar som sagt med mig själv som pedagog. Jag behöver fundera på vilket material kan jag dela ut i förväg, vilket sätt ska jag dela ut det på, ska jag göra en film/finns det filmer redan om det som jag kan använda mig av/ ska jag dela ut något annat material på något annat sätt som kan förbereda eleverna på bästa sätt? När jag har kommit underfund med det har vi ett trevligt dilemma på halsen: Vad ska vi göra med all tid som frigörs i klassrummet helt plötsligt? På språklektionerna kan vi ha många fler dialogövningar där vi faktiskt använder det språk vi lär oss, i andra ämnen kan vi fördjupa oss och verkligen arbeta. Det är att rekommendera från  Bergmann&Sams (2012) se nedan, att inleda lektionen med en frågestund kring frågor som dykt upp hos eleverna när de tagit del av materialet. Därefter drar vi igång elevernas faktiska och praktiska arbete. Eleverna har nu gått om tid att sätta sig in i sina uppgifter, ha möjlighet att samarbeta och lära tillsammans med sina klasskamrater på ett sätt som det inte alltid finns tid till annars.Samtidigt har vi pedagoger gott om tid att ägna oss åt våra elever en i taget eller i gruppvis så som behoven faller under lektionen. vår stora utmaning nu blir att hitta uppgifter där eleverna får ett fördjupat lärande och får chans att utveckla det de fått ta del av innan lektionen började. Det finns mycket litteratur att ta del av när det gäller att sätta sig in i detta ordentligt - i slutet av inlägget ser du en kort sammanfattning över de fyra grundpelare som ett flippat klassrum består av:

F: Flexibel lärmiljö
L: Lärandet står i centrum
I: Intentionen med innehållet är genomtänkt och avsiktlig
P: Professionellt stöd i klassrummet då lärarens roll som mentor blir än viktigare än den är idag- vi blir vägledare, den som skapar ett interaktivt, levande och kreativt klassrum/lärmiljö åt eleverna.

Barker (2013) berättar i sin bok Flipped Classroom (se under rubriken intressant litteratur) om hur han sakta men säkert har förändrat/flippat sitt tankesätt och förändrat sitt klassrum. Han delar med sig av både framgångar och motgångar och hjälper oss på traven genom att vi inte behöver göra om alla hans misstag han gjorde i början.  Detsamma gör Bergmann&Sams (2012) i sin bok, här berättar de om sina med- och motgångar, ger omåttligt många praktiska tips och ideer från val av teknik till metod i klassrummet men den stora lärdomen i deras bok är hur de har införlivat metoden Mastery learning som ursprungligen arbetades fram 1920, fick lite mer luft under vingarna av Benjamin Bloom under 1960-talet och som då visade sig vara en stor framgångsfaktor i sig. Utan modern teknik är metoden tunggrodd och svårmanövrerad vilket kan ha varit orsaken till att en till stor del föll i glömska men med hjälp av den teknik vi har tillgång till idag och kombinerat med ett flippat mindset kan vi verkligen nå framgång i klassrummet med högre måluppfyllelse, färre tidiga skolavhopp och inte minst gladare och mer motiverade elever som tar ansvar för sitt eget lärande samtidigt som de utvecklar de viktiga nyckelkompetenser som våra elever behöver i sitt framtida yrkesliv. Låt oss alla flippa vårt mindset tillsammans! Dela med oss!
Barker, David (2012). Flipped Classroom
Bergmann, J&Sams, A. Flip your classroom. Reach Every studentin Every class Every day.
EU:s 8 nyckelkompetenser
onsdag 16 november 2016

Hour of code - Are you with us?

Att arbeta med programmering är något som blir mer och mer vanligt i skolor runt om i världen. Att vi arbetar med det är inte främst för att utbilda framtida programmerare (även om det är en positiv bieffekt) utan först och främst handlar programmering om demokrati. Det är sett ur ett demokratiperspektiv enormt viktigt att våra elever får lära sig om hur internet är uppbyggt, att det inte är något magiskt som händer utan det är någon som styr vad som ska hända, någon har bestämt i förväg. Programmering är ett sätt att påverka och att göra sin röst hörd. Programmering handlar också om att öka den digitala kompetensen,  computional thinking (datalogiskt tänkande), kreativitet, problemlösning och mycket annat inom bland annat ämnet matematik som sekventiellt tänkande, koordinatsystem och mycket mer. för att hjälpa skolorna erbjuds en mängd gratisverktyg ute på nätet och vi har bland andra Code.org som finns på en mängd språk, inte kostar någonting och som på ett lekfullt och roligt sätt introducerar oss i programmering. De står också för något de kallar för Hour of code varje år. Denna infaller under dagarna 5/12 till den 11/12. Det innebär att någon gång under dessa dagar bokar du in ett event på din skola och registrerar det på den här sidan. du kan arbeta med Hour of code när som helst under året men Hour of code är lagt samtidigt som Computer Science Education Week, för att årligen uppmärksamma minnet av datavetenskapspionjären Admiral Grace Murray Hoppers födelsedag som föddes den 9 december 1906.

Så här gör du: Det finns utförliga instruktioner kring hur du gör och du behöver inte ens ha tillgång till datorer för eleverna. Ni ser alla samma film i början av er timme - alla barn över hela världen som är anmälda till detta ser samma film. I år är det hitintills 84 305 events anmälda varav 168 är i Sverige.  Har ni inte datorer så finns det massor med analoga/offlineuppgifter att göra istället. De kan också vara bra som inledning även om ni sedan ska arbeta med datorer. Använd er gärna av parprogrammering när de sedan ska arbeta så att de samarbetar i par kring gemensamma uppgifter. Där är en stor vinst i det. Detta är verkligen ett kollegialt lärande, dels mellan oss pedagoger, både inom och utom landet men också mellan oss och eleverna.

Utdrag ur ett brev som kan skickas till ens skola, arbetsgivare eller vänner:

"Datorer finns överallt, och förändrar varje industri på planeten. But fewer than half of all schools teach computer science. Goda nyheter är, vi är på väg att ändra detta. Om du hört talas om Hour of Code, kanske du vet det gjorde historia förra året. Över 100 miljoner elever har provat på Hour of Code.
Med Hour of Code, har datavetenskap har varit på startsidan på Google, MSN, Yahoo! och Disney. Över 100 partners har gått samman för att stödja denna rörelse. Varje Apple Store i världen har varit värd för Hour of Code. President Obama skrev sina första rader kod som en del av kampanjen."

Är du/har du varit en tid det minsta sugen på att veta mer om programmering så har du nu chansen. Ta den, instruktionerna är mycket tydliga och systematiska steg för steg som du har sett i länken ovanför. Take the leap! Learn together with your pupils! Get to be experts together! Together is the key word here. 

Hour of code börjar närma sig. Det är dags att registrera et event eller fler. Sätt din skola på världskartan - bokstavligt talat!
Code away! 

Hour of code - Are you with us?

Att arbeta med programmering är något som blir mer och mer vanligt i skolor runt om i världen. Att vi arbetar med det är inte främst för att utbilda framtida programmerare (även om det är en positiv bieffekt) utan först och främst handlar programmering om demokrati. Det är sett ur ett demokratiperspektiv enormt viktigt att våra elever får lära sig om hur internet är uppbyggt, att det inte är något magiskt som händer utan det är någon som styr vad som ska hända, någon har bestämt i förväg. Programmering är ett sätt att påverka och att göra sin röst hörd. Programmering handlar också om att öka den digitala kompetensen,  computional thinking (datalogiskt tänkande), kreativitet, problemlösning och mycket annat inom bland annat ämnet matematik som sekventiellt tänkande, koordinatsystem och mycket mer. för att hjälpa skolorna erbjuds en mängd gratisverktyg ute på nätet och vi har bland andra Code.org som finns på en mängd språk, inte kostar någonting och som på ett lekfullt och roligt sätt introducerar oss i programmering. De står också för något de kallar för Hour of code varje år. Denna infaller under dagarna 5/12 till den 11/12. Det innebär att någon gång under dessa dagar bokar du in ett event på din skola och registrerar det på den här sidan. du kan arbeta med Hour of code när som helst under året men Hour of code är lagt samtidigt som Computer Science Education Week, för att årligen uppmärksamma minnet av datavetenskapspionjären Admiral Grace Murray Hoppers födelsedag som föddes den 9 december 1906.

Så här gör du: Det finns utförliga instruktioner kring hur du gör och du behöver inte ens ha tillgång till datorer för eleverna. Ni ser alla samma film i början av er timme - alla barn över hela världen som är anmälda till detta ser samma film. I år är det hitintills 84 305 events anmälda varav 168 är i Sverige.  Har ni inte datorer så finns det massor med analoga/offlineuppgifter att göra istället. De kan också vara bra som inledning även om ni sedan ska arbeta med datorer. Använd er gärna av parprogrammering när de sedan ska arbeta så att de samarbetar i par kring gemensamma uppgifter. Där är en stor vinst i det. Detta är verkligen ett kollegialt lärande, dels mellan oss pedagoger, både inom och utom landet men också mellan oss och eleverna.

Utdrag ur ett brev som kan skickas till ens skola, arbetsgivare eller vänner:

"Datorer finns överallt, och förändrar varje industri på planeten. But fewer than half of all schools teach computer science. Goda nyheter är, vi är på väg att ändra detta. Om du hört talas om Hour of Code, kanske du vet det gjorde historia förra året. Över 100 miljoner elever har provat på Hour of Code.
Med Hour of Code, har datavetenskap har varit på startsidan på Google, MSN, Yahoo! och Disney. Över 100 partners har gått samman för att stödja denna rörelse. Varje Apple Store i världen har varit värd för Hour of Code. President Obama skrev sina första rader kod som en del av kampanjen."

Är du/har du varit en tid det minsta sugen på att veta mer om programmering så har du nu chansen. Ta den, instruktionerna är mycket tydliga och systematiska steg för steg som du har sett i länken ovanför. Take the leap! Learn together with your pupils! Get to be experts together! Together is the key word here. 

Hour of code börjar närma sig. Det är dags att registrera et event eller fler. Sätt din skola på världskartan - bokstavligt talat!
Code away! 

söndag 13 november 2016

Visualisering av öppna data

Fortsättning på visualisering och öppna data. Jag har tidigare skrivit jag visualisering av data eller öppna data som det också kallas. Här kommer nu ett annat exempel på detta. Verktyget heter Gapminder och det är Hans Rosling som ligger bakom ide och utveckling av detta ovärderliga verktyg. Här finns massor av fakta och statistik presenterat på ett oerhört lättöverskådligt och tydligt sätt. Här kommer samband och mönster fram på ett sätt som det är mycket svårt att få fram genom att läsa om dessa fakta i en bok. Dels får vi dem under så lång tid men vi får också se alla länder samtidigt. Verktyget är uppbyggt som ett diagram med en x-axel och en y-axel och antingen kan vi välja färdiga "bubblecharts" eller så kan vi själva välja vilka variabler vi vill ha på axlarna men då ska vi ha i åtanke att de kanske inte alltid är så kompatibla med varandra.
Här är länken till en av de färdiga "bubblecharts" som finns: 200 years that changed the world

Gapminder
Ta er också tid att gå in på den sida under Gapminder som heter Dollar Street där ni kan se hur man lever runt om i världen. Allt är dokumenterat i bild och ni kan tex välja att se hur en toalett ser ut över hela världen, vad har vi för leksaker, hur sover vi osv. Det är intressant och väcker många tankar och många samtal. Vad beror detta på? Vad har vi runt omkring oss? Hur formar vi vår egen verklighet? Hur påverkar? Kan vi påverka? Här finns ett gediget material för oss att använda oss av. Det gäller att vi tar tillvara på det, sprider det och låter våra elever få ta del av det.


Hans Rosling som är professor i internationell hälsa säger att han kan se på de data som finns idag att vi har lyckats världen över att minska ner antalet barn per kvinna och att vi kommer att bromsa up pden snabba tillväxt vi har idag på vår världsbefolkning. År 2015 kommer vi att ha stannat upp på 11 miljarder, se filmen till vänster.

Det finns väldigt mycket lektionsmaterial och lärarhandledningar att använda sig av på sidan. Ta dig tid att gå igenom den, både du och dina elever kommer att älska att arbeta med den och ni kommer att lära er så mycket tillsammans. Du kan göra lektionerna interaktiva, spelifierade, spännande och lärorika med detta verktyg.

tisdag 8 november 2016

Verktyget Cram

Jag har tidigare presenterat verktygen Quizlet och Sprocle som användbara verktyg för att skapa inlärning genom spel, öka begreppsmedvetenhet, för att ge möjlighet att ta reda på förförståelse och ge eleverna möjlighet till repetition före, under och efter ett arbetsområde. När det gäller begreppsmedvetenhet så vill jag påminna om att det finns en sida på den här bloggen som jag ständigt uppdaterar med nya ord som handlar just om begrepp som härrör till IKT och pedagogik på olika sätt. Den här gången vill jag göra er uppmärksamma på Cram som också är ett liknande verktyg. Det är bra att känna till verktyg som är lika varandra anser jag för då är det både lättare att hitta ett som passar just de syften man har med verktyget som lärare och det är också lättare att sätta sig in i det när man redan kan ett annat. Hos Cram kan du både skapa dina egna flaschcards och använda andras. Oavsett om du skapar dem själv eller om du väljer att använda någon annans så har du olika val till din quiz; du kan börja med att läsa igenom dem och repetera, lära in dem. Sedan kan du välja att lära in dem genom att spela spel kring begreppen/orden och slutligen kan du göra ett test för att se hur du kan dem. Varför inte göra ett test först och sedan ett avslutande och jämföra och synliggöra din egen progression?

Här har jag tagit  fram tre färdiga quiz som är högaktuella i dessa dagar då de tar upp olika saker om USA, ett quiz från varje verktyg. Ta dig lite tid att spela/genomföra/testa dig själv för att lära mer om dem.


Cram:
Amerikanska huvudstäder

Quizlet:
Kan du presidenterna?

Sporcle:
Kan du USA:s stater?


Vilket verktyg gillar du bäst?:

Skapa en egen enkät för användarfeedback

söndag 6 november 2016

Kan du låta bli att vara en del av Barefootbillion?

Bilden är skärmdumpad från bloggen: http://barefootbillion.tumblr.com/
Vad är Barefootbillion? What is Barefootbillion? Har du hört talas om den brittiske poeten Philip Wells som bestämde sig för att gå barfota på en vandring genom Cornwall, sydvästra England och Wales, 1000 miles inalles. Han gick i forna barders fotspår med syfte att skapa en medvetenhet kring fattiga gatubarn och starta en insamling som skulle gå till en fond för dem för att göra en aktiv handling itill att uppnå FN:s mål att ha utrotat barnfattigdom till år 2030. Hans vandring började tisdag den 22 april 2014 (egentligen den 23). Han vill ge de fattiga barnen en röst och skapa ett engagemang genom sin sponsrade vandring, delande tankar, erfarenheter, dikter och konst via sociala medier och webben. UNICEF ser allvarligt på barnfattigdom då de ser det som att det är mycket svårare att ta sig ur än om du skulle bli fattig som vuxen. Som vuxen har du upplevt något annat och du har verktygen till att förändra. Som barn har du aldrig fått de viktiga erfarenheterna, den utbildningen eller fått utveckla de förmågorna.
Detta är en av mängder av bilder på fötter som finns på sidan
 härintill: Barefoot Billion
 I kölvattnet till vandringen skapades ett projekt som siktar på att få med skolor 100 länder som vill dela med sig av sina tankar kring hur de vill att världen ska se ut. Detta projekt har gett hopp till de mest utsatta barnen i världen. till detta projekt kan alla skolor bidra. Målet är att få med minst 100 länder, just nu är antalet uppe i 75. Barn från 75 olika länder skapar, skriver och delar med sig av sina tankar kring denna viktiga fråga. Se denna länk för mer information:  Barefoot Billion

Alla pengar som dras in till projektet går till följande organisationer: 

The Consortium for Street Children, Born Free’s Global Friends Project and Ocean Stars Trust. CSC arbetar med barn som på något sätt är kopplade till gatan. Antingen bor de på gator, arbetar på gator eller hänger på gator.  Deras arbete går ut på att stärka barnen och bygga upp deras självförtroende så att de hittar sin egen drivkraft till förändring. DE finns i över 100 länder. 


Ocean Stars Trust (OST) skapades 2005 till följd av tsunamin 2004. Deras mål är att hjälpa fattiga människor i Sri Lanka genom att ge dem det de behöver för att bygga upp sina liv igen. Även om OST stödjer många olika projekt på Sri Lanka så ligger huvudfokus på utbildning för barn särskilt när det gäller de yngre. 

Born Free's Global Friends är en internationel organisation som arbetar ideellt med att bevara djurlivet och naturen i Afrika och Asien. Dessa är också bland de områden där de fattigaste människorna i världen bor. Organisationen arbetar parallellt med naturen och med människorna då dessa är i symbios med varandra och beroende av varandra.  De anser att barnen spelar en mycket stor roll i detta arbete. Genom att utbilda barnen så skapar de också nästa generations väktare av det djurliv som finns i deras närområden. 

Är du intresserad att gå med så är alla välkomna och det finns information precis kring hur du ska arbeta med din klass steg för steg och hur du hittar allt det material som redan har kommit in. Det finns ännu ingen svensk skola - varför inte vara den första, den andra eller rent av 100:ade svenska skolan som går med för att visa sin solidaritet och lära mer om barn i andra länder? 
Här är steg 1 och 2 och lite tips på hur du kan arbeta med IKT:
'


Ingen kan göra allt men alla kan göra något! 

Nätverkande, kunskapsbyggande och enkla projekt

En av den äldsta IKTgemenskaperna i världen heter ESP, European Schools Project Association .  De har funnits i 30 år, dvs de startade 1986. De är fortfarande aktiva i allra hösta grad och arbetar hårt för att öka den digitala kompetensen hos oss lärare över hela världen då deras arbete bygger på internationellt samarbete med andra länder. Här kan man lämna in projektförslag och lätt hitta andra att arbeta tillsammans med. Här finns väldigt tydligt hands-on-material som vi kan använda oss av vid inledningar till projekt för att komma igång och för att eleverna ska lära känna varandra lite. Här finns en enorm kunskap och stor vilja att dela med sig av den. Nästa år inbjuds du på seminarie i München och jag kan varmt rekommendera att ni bokar av sista veckan i oktober för att åka dit. Deras seminarier går ut på att nätverka, sprida goda exempel på projekt, skapa projekt och lära  tillsammans i ett kollegialt lärande på spännande workshops. Det du kan göra för att åka dit är att ansöka om bidrag från Erasmus+ för att finansiera dessa lärorika och utvecklande dagar. På det viset kan du finansiera hela konferensen för både dig och de kollegor du vill ta med dig.
Varmt välkomna till München!!