söndag 17 december 2017

Nyexad? Lär, planera och utveckla din undervisning tillsammans med andra

Här kommer ett underbart, gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller som har arbetat som lärare i max två år (denna tid gäller från april i år). Ta chansen nu för till årsskiftet stänger plattformen får nya deltagare.

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?

• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien).

Aktiviteterna startar i slutet av maj/mitten av juni och varar till april 2018.

Vill du registrera dig hos eTwinning så kan du göra det och så kan vi arbeta med hur du kan använda dig av eTwinning i ditt dagliga arbete på vår plattform, men det är inget måste.

Jag förstår att du kan känna det som att du inte har tid att gå med men som jag ser det så har du inte  tid att låta bli att gå med...

Jag hoppas att du ser vinsterna med att få inleda din karriär som lärare på det här viset, ser det som en skjuts in ett fantastiskt yrkesval som kan vara enormt krävande men som samtidigt är det mest stimulerande och utmanande yrket som finns. När du arbetar som lärare så gör du skillnad varje dag, det är inte alltid lätt. Genom det här projektet får du stöd i hur andra gör, stöd av andra i det du gör och nya idéer när du tror att du har kört fast. I denna digitaliserade värld är vi aldrig ensamma, räck ut din hand - det finna alltid någon där som tar emot den.

Vi tar emot dig!

Ta språnget idag!

onsdag 13 december 2017

NAO som Lucia vinner våra hjärtan

Idag är det luciadagen i Sverige. Över hela landet tågar det luciatåg från tidig morgon till sen kväll av alla de slag. Det finns innovativa luciatåg, klassiska luciatåg och allt däremellan. Idag fick jag uppleva ett för mig helt nytt luciatåg bestående av elever från klass 5C på Videdalsskolan i Malmö och NAO-robotar som de själva har programmerat. Hela arbetet började med att pedagoger från Pedagogisk Inspiration åkte till Odense tillsammans med IT-pedagoger från några Malmöskolor för att besöka teknologiska Institutet där och en skola (Vissenbjergs skole) där de arbetar med NAO-robotar. Besöket utmynnade i att ett eTwinningprojekt (läs mer om eTwinning här) sattes upp kring NAO och genom det har och fortsätter eleverna att dela kod mellan varandra för att tillsammans lära sig mer om hur de kan arbeta med NAO. Genom detta arbete har eleverna arbetat med många ämnen och framför allt många av de 21st CLS som är så viktiga för de som växer upp idag.
Eleverna har haft stöd från vuxna med att lära sig programmet Choregraphe men det stora jobbet
har de uppmuntrats att göra själva själva av sin ITpedagog Johan Magnusson och sin lärare Magnus Grankvist. Eleverna rörde sig bekvämt kring robotarna och hanterade dem på ett vant
och försiktigt sätt. Det var     
uppenbart att de inte bara byggt upp en säkerhet i sitt arbete kring programmeringen av robotarna utan de har också byggt en relation till dem, flera av eleverna jämförde robotarna med småsyskon, ibland kan de vara väldigt irriterande men de tycker också väldigt mycket om dem. De tillskrev robotarna olika egenskaper och de kunde se på var robots rörelsemönster vem det var. De berättade att Eli drog sig lite hasande åt höger samtidigt som han/hon/hen tittar framåt, Kim var den som gick mest rakt medan Charlie var en stor favorit, som oftast gjorde som han/hon/hen blev tillsagd. Den fjärde roboten heter Ayo och är också väldigt omtyckt då den tillsammans med Charlie varit längst på skolan. Det är intressant att se hur eleverna knyter an till robotarna men också att se hur de samarbetar (inte bara framför datorn när de programmerar) utan också kring allt det praktiska arbete som finns runt organisationen av ett "hybridluciatåg". Två luciatåg som genomfördes idag; ett på Pedagogisk Inspiration Malmö inför mina underbara kollegor och det andra på Stadshuset uppe på våning 7 i sessionsalen inför bland andra våra politiker. Detta uppmärksammades av media:
SVT Nyheter (hör kan ni se en kort filmsnutt från luciatåget), Sydsvenskan och Skånskan.


Under dessa två luciatåg ställdes eleverna ständigt inför nya
utmaningar från enkla som att tomteluvan eller stjängossestruten föll av till att programmet stängdes ner, fick laddas om, de kastades ut från nätet, justeringar i programmet. Aldrig hördes en irriterad ton utan alla var hela tiden lösningsfokuserade, flexibla och strukturerade - det var en fröjd att se hur eleverna på så sätt fick dessa fyra NAO-robotar; Eli, Charlie, Kim och Ayo att med långsamma kliv skrida rakt in i våra hjärtan dit de har kommit för att stanna. Vad ska de hitta på nästa gång? Här finns inga gränser, bara oanade möjligheter dit elevernas fantasi kommer att ta oss!

måndag 4 december 2017

Hour of code är här!

Att arbeta med programmering är något som blir mer och mer vanligt i skolor runt om i världen. Att vi arbetar med det är inte främst för att utbilda framtida programmerare (även om det är en positiv bieffekt) utan först och främst handlar programmering om demokrati. Det är sett ur ett demokratiperspektiv enormt viktigt att våra elever får lära sig om hur internet är uppbyggt, att det inte är något magiskt som händer utan det är någon som styr vad som ska hända, någon har bestämt i förväg. Programmering är ett sätt att påverka och att göra sin röst hörd. Programmering handlar också om att öka den digitala kompetensen,  computional thinking (datalogiskt tänkande), kreativitet, problemlösning och mycket annat inom bland annat ämnet matematik som sekventiellt tänkande, koordinatsystem och mycket mer.

För att hjälpa skolorna erbjuds en mängd gratisverktyg ute på nätet och vi har bland andra Code.org som finns på en mängd språk, inte kostar någonting och som på ett lekfullt och roligt sätt introducerar oss i programmering. De står också för något de kallar för Hour of code varje år. Denna infaller under dagarna 4/12 till den 10/12. Det innebär att någon gång under dessa dagar bokar du in ett event på din skola och registrerar det på den här sidan. du kan givetvis arbeta med Hour of code när som helst under året men Hour of code är lagt samtidigt som Computer Science Education Week, för att årligen uppmärksamma minnet av datavetenskapspionjären Admiral Grace Murray Hoppers födelsedag som föddes den 9 december 1906.

Att gå med i Hour of Code kan vara ett sätt att närma sig programmering i skolan, ta ett första steg, känna efter vad det skulle kunna införlivas med i just er vardag. Ni kan alltid gå till code.org och arbeta med programmering ända ner till 4 års ålder.

Så här gör du: Det finns utförliga instruktioner kring hur du gör och du behöver inte ens ha tillgång till datorer för eleverna. Ni ser alla samma film i början av er timme - alla barn över hela världen som är anmälda till detta ser samma film. I år är det hitintills 125 370  events anmälda varav 391 är i Sverige.  Har ni inte tillgång till datorer/digitala enheter så finns det massor med analoga/offlineuppgifter att göra istället. De kan också vara bra som inledning även om ni sedan ska arbeta med datorer. Använd er gärna av parprogrammering när de sedan ska arbeta så att de samarbetar i par kring gemensamma uppgifter. Där är en stor vinst i det. Detta är verkligen ett kollegialt lärande, dels mellan oss pedagoger, både inom och utom landet men också mellan oss och eleverna.

Utdrag ur ett brev som kan skickas till ens skola, arbetsgivare eller vänner:

"Datorer finns överallt, och förändrar varje industri på planeten. But fewer than half of all schools teach computer science. Goda nyheter är, vi är på väg att ändra detta. Om du hört talas om Hour of Code, kanske du vet det gjorde historia förra året. Över 100 miljoner elever har provat på Hour of Code.
Med Hour of Code, har datavetenskap har varit på startsidan på Google, MSN, Yahoo! och Disney. Över 100 partners har gått samman för att stödja denna rörelse. Varje Apple Store i världen har varit värd för Hour of Code. President Obama skrev sina första rader kod som en del av kampanjen."

Är du/har du varit en tid det minsta sugen på att veta mer om programmering så har du nu chansen. Ta den, instruktionerna är mycket tydliga och systematiska steg för steg som du har sett i länken ovanför.

Take the leap!

 Learn together with your pupils!  Get to be experts together!

Together is the key word here. 

Hour of code börjar närma sig. Det är dags att registrera et event eller fler. Sätt din skola på världskartan - bokstavligt talat!
Code away! 

fredag 24 november 2017

NAO tar plats i våra klassrum

Till  Malmö har NAO kommit för att stanna. I skrivande stund finns det 16 NAO-robotar för skolorna att låna för att kunna arbeta med programmering och robotik från unga år upp till nian. Möjligheterna med dessa robotar är oanade och vi har inte ens skrapat på ytan än vad det gäller hur vi kan arbeta med dem i skolan. Dessa robotar kan både blockprogrammeras, programmeras på sju olika programmeringsspråk och även animeras. Det pågår just nu ett spännande eTwinningprojekt mellan Odense i Danmark och Malmö i Sverige där elever håller på att programmera dessa robotar för att de ska kunna gå Lucia och "sjunga" både svenska och danska Luciasånger. Bra jobbat Johan på Videdalsskolan och Christopher på Kryddgårdsskolan. Ni ska få mer information om hur det går längre fram. Detta är ett spännande projekt som jag ser fram emot med spänning och jag är så spänd på ett Luciatåg som världen sällan har skådat tidigare, om någonsin. 

måndag 13 november 2017

Utökat kollegie i Europa för nyexade pedagoger - sista chansen

Här kommer ett underbart, gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller som har arbetat som lärare i max två år (denna tid gäller från april i år). Dock är det sista chansen att gå med nu för den siste november stänger anmälningsmöjligheten.

I denna digitaliserade värld är vi aldrig ensamma, räck ut din hand - det finna alltid någon där som tar emot den.

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?

• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

En ny del har tillkommit i projektet så nu kan alla pedagoger i projektet mötas i ett forum för att utbyta idéer, diskutera, dela med sig och lära av varandra. Detta är helt nytt! Gå med idag och prova!

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien).

Aktiviteterna varar fram till april/maj 2018.

Vill du registrera dig hos eTwinning så kan du göra det och så kan vi arbeta med hur du kan använda dig av eTwinning i ditt dagliga arbete på vår plattform.

Jag förstår att du kan känna det som att du inte har tid att gå med men som jag ser det så har du inte  tid att låta bli att gå med...

Jag hoppas att du ser vinsterna med att få inleda din karriär som lärare på det här viset, ser det som en skjuts in ett fantastiskt yrkesval som kan vara enormt krävande men som samtidigt är det mest stimulerande och utmanande yrket som finns. När du arbetar som lärare så gör du skillnad varje dag, det är inte alltid lätt. Genom det här projektet får du stöd i hur andra gör, stöd av andra i det du gör och nya idéer när du tror att du har kört fast. I denna digitaliserade värld är vi aldrig ensamma, räck ut din hand - det finna alltid någon där som tar emot den. Ta möjligheten idag att skapa kontakter för ditt resterande yrkesverksamma liv!

Ta språnget idag!

måndag 23 oktober 2017

Coding beyond codeweek


European Code Week has just been running for two weeks and it ends today. It is of essence that we come aware of coding and the benefits of working with code through concepts like Code Week I think. Code Week makes us teachers loosen up around coding, takes the edge of it, makes it easier for us to see how we can fit coding in our daily work in different subjects. To me coding is important to all students most of all a because there is a democratic aspect to it. Coding teaches students that you can create yourself on the internet and not only be a consumer of what others created. This is a way of making yourself heard and understood. Coding is also important when it comes to understand that what happens on the internet is not magic but it is all man made and that someone could actually control me through the internet - like Facebook.

Now that CodeWeek is over I think that it is important to continue working with coding but maybe it is not all that easy to figure out what to do next. Therefor I want to give you a few websites to choose from and keep for future use. It is important that we have clear goals when we are working with code, that we use coding in our cross-curricular work to tie it all together and also tie the informal learning that our students experience every day with our formal learning.

First of all; do you know that Scratch is working on Scratch 3.0 which will suceed Scratch 2.0? It wll be released in the first few months of 2018 - keep your eyes open for it! Did you also know that in the first prototype Scratch 3.0 worked with LEGO WeDo? Did you think this was all? No, it isn't. At the same time Scratch will also make Scratch Junior available on the web - meaning we can all use it on our laptops, Macs and Chromebooks! Yeah!!
You can read more about it here:

Scratch WikiAre you working with LEGO Mindstorms in your school but finding it hard to find the time to build the robots? Here is a webpage that gives you easy to build robots instructions ,but also instructions in how to program them. I qoute the boy showing me the webpage: "THey say it will take five minutes to build them, but it doesn't!" Although he said it was much faster than building the original robots. Also they got to work in groups of three and they told me that it was hard deciding what robot toSt Brigids National School for showing me your work. Are you curious you can go to their webpage and browse through their material. They are a Digital School of Distinction and they are working a lot with coding in all ages.
build. As you can see in the picture the girls thought it was important to decorate the robot a little (that is the wheels on the side). Thank you to 
Here is the webpage to the LEGOsite:
Scratch is a fun way to start making your own stories, music bands, math games or other games. You code in blocks and you learn in a community. The best thing is that if you like something that someone else has made you can remix it, that means you make a copy of it and then you can change it or keep it as you like. The web site ackknowledges the creater of the game. 
Here you can get some ideas and help of what to do:

Could be that this webpage is better suited for little older students but try it out. You get to code your avatar to move through the game. It is not as easy as it may sound but is sure is challenging and interactive! There are free games but you could also pay and get more.  
this website is a nonprofit one and you can start using it at a very young age. It offers, instructional video clips, teacher material and a wide range of challenging coding and appeals to both boys and girls (and teachers). 
A few classes are free and they you need to pay if you want to continue. Here you learn the most common code languages we have. You learn how to build web pages, games and apps. 
Stencyl needs to be downloaded which means you cannot use it on all devices. Although if you have the possibility it is free t ostart with and you build apps with coding blocks. Similar to Scratch. 
This is a very easy way to get to know Python. The monster is giving the instructions and you have a lot of lessons to choos from (see down in the bottom, choose lesson sections.)you learn the commands very quickly. 
Here you can learn basic code in a fun way. It is easy to use. 
This free website may be mostly known for its extensive math tutorials and fun way to learn. They have built computing into the learning as well now. Create a class with your students and get to work. Why not try it out yourself? It is fun! 
This webpage offers a few free Hour of Code classes but you can also subscribe if you want to learn more and advance. It is instructional and well worth it to try out. 

I have not mentioned coding on the ipad at all but there are a lot of appealing apps that teaches you how to code as well. Daisy the dinosaur, Hopscotch, Kodable, Lightbot, A.L.E.X are just a few of them. Try them out as well.


https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/vad-aer-scratch-1

Last but not least I would like to remind you of all the coding you can do without any digital devices; have a look under "programming" here in the blog and browse through the material. Also Code.org has a lot of this exercises as well.

So keep up the good work out there and consider this:

If you can code, you can change the world ...


söndag 22 oktober 2017

Du gör skillnad varje dag - bli stark i det du gör tillsammans med andra!

Här kommer ett underbart, gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller som har arbetat som lärare i max två år (denna tid gäller från april i år).

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?

• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien).

Aktiviteterna startar i slutet av maj/mitten av juni och varar till april 2018.

Vill du registrera dig hos eTwinning så kan du göra det och så kan vi arbeta med hur du kan använda dig av eTwinning i ditt dagliga arbete på vår plattform.

Jag förstår att du kan känna det som att du inte har tid att gå med men som jag ser det så har du inte  tid att låta bli att gå med...

Jag hoppas att du ser vinsterna med att få inleda din karriär som lärare på det här viset, ser det som en skjuts in ett fantastiskt yrkesval som kan vara enormt krävande men som samtidigt är det mest stimulerande och utmanande yrket som finns. När du arbetar som lärare så gör du skillnad varje dag, det är inte alltid lätt. Genom det här projektet får du stöd i hur andra gör, stöd av andra i det du gör och nya idéer när du tror att du har kört fast. I denna digitaliserade värld är vi aldrig ensamma, räck ut din hand - det finna alltid någon där som tar emot den. Ta språnget idag!

tisdag 26 september 2017

Kostandsfri workshop om Scratch i eTwinningprojekt

Clos


eTwinning Sverige erbjuder en halvdag för dig som vill hämta inspiration och fördjupa dina kunskaper om digitalt internationellt samarbete. Särskilt fokus läggs på programmering, och att använda eTwinnings lärarnätverk som resurs. Under dagen kommer du att få prova på programmering via Scratch, med fokus på aktiviteter som går att utföra över landsgränserna. Du får också ta del av lärarerfarenheter och testa eTwinningplattformen hands-on. Dessa dagar är den 21/11 i Eskilstuna och den 28/11 i Halmstad. Mer info och anmälningsinstruktion finns bakom länken.

Dreams and data from all over the world


Earlier I have written about open data or visualizations as I think is a better word for it and last time I wrote about Gapminder. 


This time I wish to tell you about a part of Gapminder that is fairly new and is called  Dollar Street where you can see how people live all over the world. The tool is constructed as a street at the top of the page where you can choose from the poorest to the richest families who participated in their work collecting data from them to show how we live in different parts of the world. To be able to gather this data from all over the world they visited no less than 264 families from 50 countries all over the world and got back with over 30 000 pictures. All th epictures is sorted under a hundred headlines. THere are a number of different ways to search for material and connect different materials to each other. What they want to show on Gapminder is what lif looks like behind the statistics. Everything is sorted in pictures and you can for instance choose to see what a toilet looks like around the world, what tools are the most favorite ones, pets, how we sleep and so on. The purpose of the tool is as much as it shows our differences it even more shows what we have in common. We all have the same needs but our solutions to fulfill them are different. This is an interesting way of looking at things and many thoughts and discussions are surfacing. What is the background? Whay does it differ? Why is it the same? What does our surroundings look like? How do we influence our each other? There is also one final message implemented in the tool: Money is not everything! Learn more about how families all over the wolrd live and most of all about their dreams by clicking the pictures. what can you see? What do we and others dream about? This is a thorough material ready for you to use, to spread and most of all; for your students to use! 


DSoE TEL Roadmap Introduction

måndag 11 september 2017

Låt eleverna göra sina röster hörda - i alla möjliga och omöjliga sammanhang

Kritiskt tänkande, formativt arbetssätt - arbeta formativt med kritiskt tänkande genom olika slags exit tickets. Här ska ni få förslag på fler sådana; kanske hittar ni några nya som in inte har provat eller hört talas om tidigare. De har alla lite olika användningsområden och sätt att visa upp resultaten på.

Det första verktyget är

Go Pollock

Ett lätt verktyg som engagerar eleverna, som finns på lite olika språk (Spanska, Mandarin, Norska, Finska, Ryska, Turkiska m fl). Här kan du skapa många olika slags frågor, du kan lägga till information till frågorna men också bilder. Skapa frågorna som en berättelse som växer fram efterhand som eleverna svarar på frågorna. Eleverna går bara med genom att skriva in en klasskod och du kan exportera resultaten efter hand för dokumentation om du vill det.

Nästa verktyg heter

Wooclap

Wooclap är spännande då det tillåter dig att be eleverna söka platser på en karta/en bild men du kan också skapa snabba frågor för klassrummet där du får omedelbar visuell feedback. Här finns en mängd olika alternativ för att skapa jämförelsern tävlingar, enkäter men där du också kan ställa öppna frågor. Ta gärna tillfället i akt och utforska detta verktyg efter hand. Börja med de enklaste användningsområdena och efterhand som du känner dig mer säker så utöka din nyfikenhet.


Det tredje och sista verktyget jag berättar om här är

Crowdpurr

Det är ett verktyg som till stor del kan liknas vid Kahoot på det viset att det är lite tävlingsinriktat och ger en omedelbar feedback på var fråga. Verktyget är kostnadsfritt och här finns stor potential och många användningsmöjligheter - det är bara att börja utforska dem.

Det är viktigt för mig att ha många verktyg i min verktygslåda för det är viktigt att välja verktyg efter syfte med övningen/uppgiftten och inte övning efter verktygen. Ibland är verktygen lite trubbiga och möter inte riktigt de mål och syften vi har med en planering och då är det bra att ha en mångfald av verktyg att välja bland. Vill ni ha mer tips så titta på sidan som heter Exit tickets här på min blogg.

udents answer during the session.

Drömmar och data från hela världen på Dollar StreetTidigare har jag skrivit om öppna data eller visualiseringar och senast jag gjorde det så handlade det om Gapminder. 

Den här gången vill jag tipsa om en undersida på Gapminder som heter Dollar Street där ni kan se hur man lever runt om i världen. Verktyget är upplagt så att överst på sidan har du en linje, en gata som symboliserar alla i hela världen där värdena går från fattigast till rikast i världen. För att få ihop denna fakta har de besökt 264 familjer i 50 länder och samlat in över 30 000 bilder. Allt är sorterat under 100 olika rubriker. Det finns många olika sätt att söka på och att koppla ihop materialet på. Det är bara vår fantasi som användare som sätter gränserna för hur det här materialet kan användas. Vad de vill visa på Gapminder är hur livet verkligen ser ut bakom denna statistik. Allt är dokumenterat i bild och ni kan tex välja att se hur en toalett ser ut över hela världen, vad har vi för leksaker, hur sover vi osv. Verktyget är tänkt att också överbrygga våra olikheter och visa på vad vi har gemensamt. Vi har alla samma behov var vi än bor men hur har vi löst det rent praktiskt utifrån våra förutsättningar? Det är intressant och väcker många tankar och många samtal. Vad beror detta på? Vad har vi runt omkring oss? Hur formar vi vår egen verklighet? Hur påverkar? Kan vi påverka? Slutligen finns här ett mycket viktigt budskap inbäddat: Pengar är inte allt! Lär er mer om familjerna och deras drömmar genom att klicka på bilderna. Vad får ni fram? Vad har vi för drömmar? Här finns ett gediget material för oss att använda oss av. Det gäller att vi tar tillvara på det, sprider det och låter våra elever få ta del av det. 

söndag 27 augusti 2017

Presentera dig själv

Vem är jag? Vad är viktigt att veta om mig? Vad är bästa sättet att presentera mig på? Det finns många anledningar till att skriva/göra/skapa en presentation om dig själv. När jag arbetar med internationella projekt inom eTwinning så har jag använt mig av voki som är ett roligt, utmanande och lärorikt sätt att presentera sig själv på.
Voki


I Voki skapar du en avatar som representerar dig och du kan lägga text som antingen ska läsas eller som läses upp av avataren. Skapa avataren som en avbild av dig själv eller helt olik, det är upp till dig som skapare. Det som är bra med att skapa en avatar vid en presentation är att eleverna inte behöver lägga upp bilder på sig själva och de för verkligen tänka till när de ska presentera sig själv; vad är viktigt att veta?

Det finns många andra presentationsverktyg att använda sig av på nätet och ett exempel på ytterligare ett är GoWild; Build your Wild Self. Detta verktyg har andra användningsområden då här inte finns någon möjlighet  till att skriva egen text. däremot så bygger man sitt eget fantasidjur/monster. Du får en beskrivning på just ditt djur och sedan kan du använda det djuret och dess egenskap
er som grund för en berättelse eller något helt annat - det är enbart fantasin som sätter gränsen för vad du kan göra med dessa verktyg.

Till dig som arbetat som lärare kortare tid än två år

Här kommer ett gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller enbart har arbetat som lärare i två år eller mindre.

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?
• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien) och du behöver vara registrerad hos eTwinning först. Om du inte har registrerat dig så gör det här: Registrera dig hos eTwinning

Aktiviteterna startar i slutet av maj/mitten av juni och varar till november 2017.

söndag 11 juni 2017

Ett GYLLENE tillfälle för nyexaminerade lärare

Här kommer ett gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller enbart har arbetat som lärare i två år eller mindre.

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?
• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien) och du behöver vara registrerad hos eTwinning först. Om du inte har registrerat dig så gör det här: Registrera dig hos eTwinning

Aktiviteterna startar i slutet av maj/mitten av juni och varar till november 2017.

söndag 21 maj 2017

Kollegialt lärande för lärare

INDUCAS är ett pilot projekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare, och lärare som arbetat kortare än två år, få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?
• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så  ta då och fyll i formuläret här nedan redan nu:

https://goo.gl/forms/dHkC8RkCeOG8fqxd2

Vill du lära dig mer om digitala verktyg, gamebased learning, programmering och andra stora och mindre saker som är viktiga i ditt dagliga arbete. Ta chansen att lära tillsammans med andra i samma situation som du, bolla idéer, diskutera och brainstorma tillsammans.
Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien) och du behöver vara registrerad hos eTwinning först. Om du inte har registrerat dig så gör det här: https://www.etwinning.net/

Om du är en erfaren lärare och är intresserad av bli mentor så kan du gå med i kursen som heter "Mentoring in Schools MOOC" som startade den 15 maj på European School Net. Länken för att registrera dig är: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/mentoring-in-schools

Aktiviteterna startar i mitten/slutet av maj och varar till november 2017.

måndag 15 maj 2017

On this Day

Previously I have told you about a couple of other websites who present interesting facts about each and every day of the year. Here is a third one and the intersting part is that they all show different things and have different structures. In this one, On this Day, you find it categorized in weddings, deaths, birthdays, events and highlights. I can strongly recommend to work with these different sites, compare them, who chooses what facts to show? What is important? How does these choices affect us?
Today in 1940 McDonalds opens their first restaurant in San Bernadino, California.

On this Day

måndag 8 maj 2017

eTwinning fyller år 9 maj

Arbetar du med eTwinning just nu? Skulle du vilja arbeta med eTwinning men har inte kommit igång än? Hur skulle du vilja uppmärksamma att eTwinning fyller 12 år på tisdag med din klass? Skapa en hälsning, dela med er av en tanke, en projektide eller något annat. Skapa en film eller en bild tillsammans och lägg det på den padlet jag skapat för eventet. ETwin12

tisdag 2 maj 2017

Storyjumper - how to present your story in an exciting way

Storyjumper is an exciting tool that really can stimulate our pupils writing. Here they (and you as a eacher of course)  can create exciting books of different characters. I myself can see a huge number of ways to use this tool in school from storytelling to writing presentations, it is only our own imagination that sets the limit for the use of this tool. Whilst you have an account you can start immediately. Although I would like to emphazise that a digital tool is just a tool, in order for it to enhance a persons writing you need to have prepared a storyboard with a strong story, manuscript before you can get started. It is a real task for the 21st CL student to think through which parts of the story to enhance, which parts is carrying the story forward, which ones is important for the core understanding of the story. AS soon as they figure this out they can start visualising their story/presentation. Read more about it here (use translation): Digital Storytelling
When you are logged in you start by choosing Library and there you choose to create a new book. THe first thing you need to do is choos which option to use, do you want an empty book and fill the pages yourself or do you want a book already prepared in a certain way were the structure is already set. There are different templates to choos from.  You can use your own pictures or already prepared backgrounds, it is all up to you. You add text, your own voice as a narrative, pictures to build your story. The book I have created as an example is automatically created whilst you have chosen a name and a gender and those two are inserted in the story about a sea monster.
Start today, you will learn in five minutes how it works and you can learn about Storyjumper together with your students if you like. As soon as it is published you can order it as a book with hardcover and keep it in your bookshelf in school for others to read.

Discover the joy in creating your own book!

Book titled 'Otto'Read this free book made on StoryJumper

Set time aside to also read the books of others in the webpage. They are entertaining and givs you new ideas of how to use this tool.

Storyjumper - utveckla skrivförmågan

Storyjumper är ett spännande verktyg som verkligen stimulerar elevers skrivande. Här kan de (och du som pedagog) skapa spännande böcker av olika slag. Jag ser ett oändligt antal användningsområden från sagoskrivande till redovisningar av olika slag, det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna för det här verktyget. När du har skapat en inloggning är det bara att sätta igång. dock kan jag inte nog understryka vikten av att eleverna har en tydlig skrivplanering klar för sig innan de börjar visualisera så att det digitala verktyget (i det här fallet Storyjumper) kan stärka en redan stark berättelse och göra den ännu bättre. Läs mer här: Digitalt berättande
När ni är inloggade börjar ni med att välja Library och där väljer ni att skapa en ny bok om det är det ni ska göra. Innan ni börjar så väljer ni om ni vill ha en mall eller arbeta helt själv från början med att skapa allt. Ni kan lägga in egna bilder som bakgrunder, välja färdiga bakgrunder, välja bland ett stor urval av bilder du klipper in i boken, du lägger till text och/eller inspelat ljud vilket du själv vill.  Den bok jag har med här skapas enbart genom att man anger ett namn och ett kön så autofylls rätt uppgifter in i berättelsen. Börja redan idag, upptäck tjusningen med att skapa en egen bok. När den väl är publicerad så kan du beställa den som inbunden bok om det skulle vara aktuellt.
Book titled 'Otto'Read this free book made on StoryJumper

Ta också tillfället i akt att läsa andras böcker som de har publicerat.

söndag 30 april 2017

Spännande pilotprojekt

Är du nyutexaminerad lärare? Har du jobbat som lärare i mindre än två år? Är du registrerad i eTwinning eller är du villig att registrera dig? Är du
intresserad av att med lärare i samma situation som du online diskutera utmaningar och tillsammans finna lösningar? Eller är du intresserad av att fungera som mentor för nya lärare? Kom med i pilotprojektet INDUCAS.
INDUCAS är ett pilotprojekt som finasieras av Europeiska Unionen och som drivs av Europeiska Skoldatanätet, European Schoolnet.
Syftet med projektet är att undersöka hur nya lärare kan få bättre stöd genom att i en grupp likasinnade(som möter samma sorts utmaningar) träffas online för att dela idéer och för att även hitta gemensamma lösningar. Inducas söker även mentorer.
Plattformen kommer att lanseras i mitten av maj och ni kommer att få möjlighet att börja nätverka redan då. Det är bra om ni redan har registrerat er till dess men det går givetvis bra att göra det även senare.
Ni väljer själva hur mycket tid ni vill/kan lägga på projektet. Det enda jag önskar är att ni svarar på mailutskick så att jag vet hur det står till och ifall det är något jag kan göra. Vi önskar dock att ni gör ert bästa för att interagera med era kollegor på plattformen.
Det ni får ut av projektet: ni blir en del av ett ovärderligt nätverk, utbyta erfarenheter, bygga ny kunskap tillsammans med era kollegor, prova saker tillsammans, ha möjlighet att bidra till den e-bok som ska tas fram under piloten och som sedan ska ges ut i hela EU som ett stöd åt nya eTwinnare. Ni kommer också att få dela med er av goda exempel, lektionsplaneringar, få ta del av intressanta resurser och delta i olika webbsända events och mycket annat. Den stora fördelen i projektet är er möjlighet att få lära i ett kollegialt autentiskt sammanhang.
Under hela projektet har ni tillgång till mentorer som är till er hjälp och är ett stöd åt er i ert fortsatta arbete med vad det än är ni vill ha svar på eller hjälp med.
Pilotfasen av INDUCAS (Maj 2017 till April 2018) kommer att involvera nyutnämnda lärare från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien, som är registrerade i eTwinning.
Om du befinner dig i dina första två år som lärare, är du välkommen att delta och bli involverad i ännu en spännande grupp som leds av eTwinnare, där diskussionerna sker på svenska.  INDUCAS söker även lärare som kan fungera som mentorer i projektet. Mentorerna börjar genom att gå en onlinekurs om just mentorskap, som börjar 15:e maj.

Fyll i formuläret redan idag och gå med:  Anmälningsformulär INDUCAS

torsdag 6 april 2017

Algoritmer - så påverkar de din vardag


Tidningen Metro skriver idag, den 5 april 2017, och berättar om en alldeles ny guide skriven av Jutta Haider, docent vid Lunds universitet och Olof Sundin, professor vid Lunds universitet i samarbete med Statens Medieråd och iiS. Denna guide tar upp hur algoritmer styr vad vi ska se på internet. DE talar om fake news men också om likriktning och hur extremer premieras. Här beskrivs hur nätneutraliteten hotas och hur några stora företag kontrollerar och har makten över nästan all information. Många av algoritmerna är främst skrivna för att öka synligheten i reklam. Det dyker upp reklam på alla möjliga och omöjliga ställen som det inte gjorde tidigare på nätet. Det finns ingen lag eller några riktlinjer på att medborgare bör informeras om hur algoritmerna styr men det visar på vikten av de nationella styrdokumenten som kommer från Skolverket kring hur programmering ska in i läroplanen. Att eleverna får tillgång till kunskapen och lär sig förstå hur internet fungerar så att de kan granska kritiskt, tänka själva och aktivt gå in och påverka själva blir oerhört viktigt.
Guiden heter: "Algoritmer - så påverkar de din vardag" Ta tillfället i akt att läsa, diskutera och arbeta med denna på era skolor så att eleverna medvetandegörs om vad som händer.

Här är länken till guiden som går att ladda ner som pdf eller beställa som en bok:
Algoritmer - så påverkar de din vardag

Artikel från Dagens analys om guiden

tisdag 4 april 2017

Att blockera eller inte blockera - är det frågan?

Det var längesedan jag har blivit så överraskad/ställd och funderat/reflekterat över vad/hur vi blockerar på nätet som idag när jag hade en workshop. Jag har under en lång tid, minns inte hur länge, haft tillägget Adblock på min dator som har varit en tjänst som har hållet undan reklam på nätet. Riktigt hur mycket den egentligen blockerar fick jag erfara under de sämsta ( eller bästa ur ett kollegialt sätt att se på det) förhållandena, mitt under en stor föreläsning för 330 personer. Min egen dator var jag tvungen att lämna in på reparation ir så jag hade en lånedator med. När man loggar in på en lånedator så är där många inställningar som ska göras efter min profil så som jag har skapat min egen Google miljö. Adblock strulade mer än vanligt under denna process så jag valde att ta bort det tillägget helt och hållet och tänkte "hur mycket påverkar det tillägget egentligen?" Det fick jag snabbt erfara när jag satte igång min föreläsning och började gå in på de länkar som jag hade förberett under gårdagen och förra cveckan som  hade varit helt reklamfria. Ett par av mina verktyg var så fulla av reklam där den ena var värre än den andra - till de ryska flickorna längst ner. Det var hemskt att se det - så har det aldrig sett ut innan och jag blev verkligen överraskad över hur stor skillnad det var mellan att ha AdBlock och inte. Detta har fått mig att fundera kring olika Internet Ter sig för de som har tillägg som till exempel är block och det är som inte ha sådana tillägg. Det var som att glänta på en dörr ut till en smutsig bakgata. Är det denna verkligheten som våra elever har? Hur rustar vi dem för detta? Hur överbryggar vi ett sådant här gap?Hur förhåller vi oss till de olika världarna? Var möts vi?   Här är det viktigt att fånga upp eleverna, få dem att våga prata om vad de har gjort/upplevt på nätet. Missförstå mig inte, jag trivs väldigt bra utan reklamen och jag tänker lägga till ett sådant tillägg igen redan idag men det känns lite som en skyddad verkstad och jag vill ändå ställa frågan ska vi blocka eller ska vi inte? 

måndag 3 april 2017

Sätt guldkant på tillvaron

Jag vill tipsa er om ett, i mina ögon, fantastiskt verktyg som flyttar ut lärandet i autentiska miljöer och som uppmuntrar till samarbete, rörelse och frisk luft. Det kombinerar också lärande i en mer traditionell form i klassrummet med IKT som möjliggör en gemensam upplevelse kring ett innehåll på platser som är kopplade till innehållet.  Verktyget heter GoldHunt Education och laddas hem som en app till en tablet eller en smartphone. Läraren förbereder Skattjakten/turen på datorn samtidigt som temat eller lektionen planeras och där kan allt material kombineras och vävas in för att navändas antingen för att bygga en gemensam förförståelse, samla kunskap och se samband tillsammans med andra eller för att avsluta ett temaområde tex med frågor kring det innehåll man har jobbat med. Här kan du ladda upp/lägga till ljudfiler, kartor och bilder. Varför inte låta eleverna själva skapa GoldHunts åt varandra i grupper?

Genom ett verktyg som heter Locatify skapar du innehållet till den virtuella guidade turen/skattjakten på din dator. Du kan arbeta med vilket ämnesinnehåll du vill och antingen skapa frågor eller delge information och därefter lokaliserar du varje delinformation till en viss punkt på kartan som eleverna i sin tur ska söka upp. 

På så sätt ger du eleverna möjlighet att lära i ett sammanhang, studera sin närmiljö ur ett nytt perspektiv och få lära samtidigt som de får röra sig allsidigt i olika miljöer. Detta ger eleverna att engagera kropp och hjärna för att lära på ett varierat sätt och samtidigt kan vi skapa stimulerande inlärningsmiljöer som uppmuntrar nyfikenheten och upptäckarlusten och många gånger väcker nya frågor att fördjupa sig i där eleverna hittar fler och fler kopplingar mellan platser och händelser. Det ger oss också möjlighet att flytta ut undervisningen utanför klassrummet. Locatify ger oss allt det och mer därtill.  Skattjakten kan också användas som ett spel/en tävling vilket kan engagera eleverna mer om det används på ett sätt som tilltalar dem då de kan samla poäng och ta sig an utmaningar. 

Läs mer i  Support för Locatify SmartGuide för att ta reda på mer om hur du skapar och kan arbeta med detta verktyg. 

Appen man använder för att genomföra en sådan skattjakt heter som sagt GoldHunt Education. Eleverna behöver någon form av mobil enhet för att kunna gå en GoldHunt. De kan samarbeta i par eller grupper men också genomföra den individuellt beroende på vad syftet med aktiviteten är.
På kartan kan eleverna se vilka positioner läraren har skapat aktiviteter på och när de kommer inom räckvidd för den "pin" de är på väg till så dyker en fråga, en bild eller en utmaning upp på skärmen. 

Kanske känner du till appen TurfHunt sedan tidigare - den här appen ersätter Turf Hunt för oss lärare, är bättre anpassad och har ingen reklam i sig. TurfHunt har varit populär i de nordiska länderna. 


Med Skattjkten involveras och engageras eleverna samtidigt som de upptäcker sin närmiljö, sin stad och blir uppmärksamma på historia, geografi eller vilken inriktning du som lärare valt att ha på Skattjakten. När du skapar en skattjakt är det viktigt att inte ha mer än 6 - 8 stopp för att hålla eleverna alerta genom hela aktiviteten. Har du fler frågor är det bättre att skapa två Skattjakter istället är mitt tips.
Vem som helst som har appen kan ladda ner det du har skapat och genomföra aktiviteten och det innebär att ju fler som skapar Skattjakter i olika ämnen på en och samma plats får bara fler och fler att välja på. Använd mer än gärna varandras, gå på upptäcksfärd med eleverna, då kan de samarbeta både inne och ute. 

Möjligheterna med detta verktyg är oändliga och det är bara din egen fantasi som sätter gränserna. Engagera eleverna i alla ämnen, i olika situationer och tänk på att verktyget kan användas utan internet om de laddar ner Skattjakten på skolan  och när de sedan kommer tillbaka igen så kan de ladda ner sina poäng och se hur det gick. 

Jag ser fram emot att se fler och fler Skattjakter skapas både nära och i fjärran över hela världen. Vi ses på GoldHunt Education. Sätt guldkant på er tillvaro och ert lärande. 
fredag 31 mars 2017

A Golden Opportunity for Learning

I want to give you an example of a tool that really combines learning and outdoor activity at the same time. It combines studying in a more traditional way with ICT and gives the teachers and the students the opportunity to learn collaboratively and in a real context. The teacher prepare the tour/treasure hunt on the computer while planning the lesson and combine all the material that you see fit. you ca add audio files as narrations, games, maps and pictures. Why not letting the students themselves create a GoldHunt for their classmates.

Through a tool on the web called Locatify you create a content for your students in any subject and then you locate questions/information on the map for your students to follow. Here you give the students the possibility to learn within a context and move around at the same time which is most often a very good combination in several ways; first of all when we engage our whole body we remember more and second it is of essence to create as stimulating environments as possible and these does not have to be within the walls of the classroom. Locatify gives us all that and more. The treasure hunt can also be used as a game and add a bit of an excitement into the activity as well, since you can gather points and solve challenges.

Look up Support för Locatify SmartGuide to find out more about these exciting treasure hunt games.

The app you use to take the treasure Hunt is called GoldHunt Education. The students needs some kind of device when they go for a GoldHunt. THey can play in teams or individually. On a map the students can see the locations that the teacher has posted and when they get within range of a location a question/a challenge or information appears on the screen.

If you perhaps remember an app called TurfHunt - then this is similar to that one but GoldHunt does not have third party in-app advertising. Turf Hunt has been popular in the Nordic countries.


With these Treasure Hunt Games the students gets involved, they get to experience their nearby environment but it is important to not add to many locations in one hunt because it gets tiring. 6 - 8 locations is my suggestion - it is better to make several shorter GoldHunts instead of a few longer. You need to keep them focused and to participate in follow-up activities as well.

Anyone can use your Treasure Hunt Game whilst you have published it and imagine how we can share and use each others GoldHunts and how much time that would save, the students could give feedback to each others hunts and maybe even adjust them according to the feedback. you can use them again and again when needed.

The opportunities with this tool are limitless and only your own imagination sets the limits. You ca engage the students in any subject, any time of the day and can be used even if they do not have internet on their devices. They have to download the game at school where they have connection and then as soon as they are back at the school again they can download their score.

I am looking forward to see how more and more Treasure Hunts are being created all over the map/the world. See you in GoldHunt Education.


onsdag 8 mars 2017

Grattis till en välförtjänt Quality Label

På Kryddgårdsskolan i Malmö finns där en lärare som heter Shaista som sökte upp mig för att få hjälp med att starta upp ett eTwinningprojekt kring fred. Hon hade en fantastisk ide och planering men kände sig osäker på hur hon skulle komma igång. Vi satte oss tillsammans och jag visade henne hur hon kunde göra och har sedan funnits till hands för frågor och stöd medan hon med stor entuasiasm arbetade vidare med sitt projekt. Det döptes till International Non-Violence and Peace Day. De blev så många som 21 länder och 42 skolor som engagerade  sig i projektet där de har arbetat med frågor kring fred, hur vi är mot varandra och hur vi påverkar varandra. På Twinspace har de delat med sig av bilder, texter och filmer kring hur de har arbetet och den avslutande dagen den 30/1 då alla filmade på sina respektive skolor och visade hur de uppmärksammde dagen till ära. Som en avslutande dokumentation så skapade de en gemensam film sammansatt av alla dessa filmer. Den kan ni se den filmen här sidan om. När projektet var avslutat  så skrev Shaista en ansökan om en Quality Label och den fick hon igenom för ett väl geomfört projekt! Stort grattis till eleverna på Kryddgårdsskolan, Shaista och hennes kollegor och till Kryddgårdsskolan!

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

Att vi har gott om digitala enheter i Malmö stad är något vi är glada för. En del av oss har väntat länge på att det skulle bli verklighet och andra tycker att det har gått för fort för vi har inte fått verktygen att hantera dessa digitala enheter med. Nu när de är här behöver vi stötta våra enormt ambitiösa och kompetenta pedagoger så att de känner att de digitala enheter blir funktionella och en del av vardagen när de används. dock är det inte bara de digitala verktygen som ska presenteras och läras ut eller pedagogiska arenor som eTwinning som ska presenteras så att de kommer i bruk och på så sätt kan höja måluppfyllelsen. Det är också en pedagogisk synvända/ett paradigmskifte som måste till, vi behöver ha pedagogiska diskussioner kring spelifierat lärande, hur vi utvecklar den multimodala läsförmågan som ställer större krav på läsaren än traditionell läsförmåga, flippat klassrum (Flipped mindset) och hur vi kan utveckla och förstärka alla våra specifika ämnen med hjälp av IKT.

Det är många saker som skolorna och de enskilda lärarna har att brottas med och ett sätt/en metod att komma till rätta med det håller på att utvecklas i ett Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe. Det projektet går ut på att vi under tre år arbetar fram ett enkelt och välfungerande verktyg för hur skolorna kan inte bara skatta sig själva i hur de ligger till ur ett digitalt perspektiv men också vad nästa steg är för dem. Vidare tar vi i projektet också fram onlineutbildningar för rektorer kring hur de kan leda fram till en digitaliserad skola och för lärare kring hur de kan arbeta praktiskt med digitala verktyg i klassrummet. Dess utbildningar kommer att göras tillgängliga för alla som vill delta i dem.

De länder som ingår i Digital Schools of Europe (DSoE) är Irland, Italien, Danmark, Frankrike, Portugal, Sverige, Spanien och Finland.

Den senaste utvecklingen i projektet är att i fyra av länderna kommer det att utvecklas till att beröra många fler skolor än vad som är i projektet och dessa är; Malmö, Oulu (Finland), Pisa (Italien) och Lissabon (Portugal).

Läs lite mer om Digital Schools of Europe i Malmö i artikeln här nedan:

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

söndag 5 mars 2017

Prata samma språk - kodning

Att arbeta med datalogiskt tänkande och programmering i skolan är något som blir allt vanligare och som vi behöver förhålla oss till. Vi har den nationella IT-strategin som stöd och det finns mer och mer material att hitta både på nätet och i nyutgiven litteratur. Det börjar bli mycket information att leta bland och kanske ibland överväldigande mycket. Frågor vi ställer oss är ofta: Vad är viktigt att ha med? Var ska jag börja? Hur mycket behöver jag kunna innan jag börjar? Jag har sammanställt ett material samtidigt som jag gick en kurs i Umeå som jag avslutade i januari i år och jag vill dela med mig av det materialet här. Se om det kan vara till någon hjälp när du vill börja arbeta med programmering i skolan. För mig är det viktigt att börja med det datalogiska tänkandet och få barnen att börja reflektera kring vår digitala värld innan man ger sig på att börja med att arbeta med robotar, men här är vi olika. Det finns så många sätt att göra det på och jag är övertygad om att det viktigaste är att vi VÅGAR börja någonstans i något som vi kan se en fortsättning på. Ta hela eller delar av planeringen om ni vill, börja var ni vill, detta är tänkt som en hjälp igång och inget annat.

torsdag 2 mars 2017

DSoE- kriterierna i snygg förpackning

I det Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe så är den stora uppgiften att plocka fram kriterier/en roadmap för när är en skola är digitaliserad. Dessa kriterier är framtagna genom djupa diskussioner, undersökningar och samarbete mellan alla de åtta länderna som ingår i projektet. Utgångspunkten har varit Irlands valideringssystem som har varit igång i sex år drygt där. Deras kriterier är omarbetade och anpassade till ett verktyg som passar generellt till skolor över hela Europa. Här har Neil från Irland skapat en film gjord i verktyget Powtoon som jag har berättat om här på bloggen tidigare. Neil ger oss en god överblick/sammanfattning om rubrikerna i den Roadmap som vi tagit fram. 

onsdag 22 februari 2017

Skatt av powerpoints

Det finns många resurser på nätet och det är inte alltid lätt att hitta det ma nsjälv har nytta av. Här kommer ett annat tips från mig World of Teaching. Denna länk tar er rakt in i de powerpoints som handlar om historia. Det finns Powerpoints i de flesta ämnena och vi är också välkomna att ladda upp egna presentationer som vi är nöjda med för att dela med oss av det fina arbete vi gör. Ta några minuter att botanisera runt på sidan och se om du hittar något DU tycker att du har nytta av.

lördag 18 februari 2017

Who writes our history - what to publish and what not to publish - who decides?

Cream Bun Day
Under "English" in this blog you can find the following link: Today in historyToday in history from Historynet provides a lot of material to work with as I see it. This is another webpage than the one I wrote about before which also gathers information from every date concerning history events, important birthdays and other important facts to remember. This can be used for a lot of different things in school and for different subjects. By comparing this site with the other a lot of questions directly comes to mind. (See the end of the blog entry). I also want to make you aware of yet a third, similar site and it is from Historychannel. You can find the links to all of them under "Historia". The third site has a link for every event it mentions were I can go to find out more about the event. Today I read on this site that it is Cream Bun Day on Iceland today and I had to look it up on the internet and yes, it was true. I found Visit Reykavik were they told us more about "Cream Bun Day".  I have been comparing the different sites with each other and what content they choose to present. These were the questions which arose from that reflection: What does these web sites have in common? Where do they differ?  what is the focus on each site? Is it the same in all three? Is this connected with who is behind the site? Who is behind the site? If I were the one responsible what would I like to present on a site like that? What is important to show others? What would a presentation like that look like? Would it be a lot of information from the 1900s or should it be devided equally from each century? Who decides? Who decides what to publish and, more importantly, what not to publish? Should it be divided equally between the continents or is it the big events only that has affected the whole world one way or the other that is the most important? How can these facts be visualized?