onsdag 22 februari 2017

Skatt av powerpoints

Det finns många resurser på nätet och det är inte alltid lätt att hitta det ma nsjälv har nytta av. Här kommer ett annat tips från mig World of Teaching. Denna länk tar er rakt in i de powerpoints som handlar om historia. Det finns Powerpoints i de flesta ämnena och vi är också välkomna att ladda upp egna presentationer som vi är nöjda med för att dela med oss av det fina arbete vi gör. Ta några minuter att botanisera runt på sidan och se om du hittar något DU tycker att du har nytta av.

lördag 18 februari 2017

Who writes our history - what to publish and what not to publish - who decides?

Cream Bun Day
Under "English" in this blog you can find the following link: Today in historyToday in history from Historynet provides a lot of material to work with as I see it. This is another webpage than the one I wrote about before which also gathers information from every date concerning history events, important birthdays and other important facts to remember. This can be used for a lot of different things in school and for different subjects. By comparing this site with the other a lot of questions directly comes to mind. (See the end of the blog entry). I also want to make you aware of yet a third, similar site and it is from Historychannel. You can find the links to all of them under "Historia". The third site has a link for every event it mentions were I can go to find out more about the event. Today I read on this site that it is Cream Bun Day on Iceland today and I had to look it up on the internet and yes, it was true. I found Visit Reykavik were they told us more about "Cream Bun Day".  I have been comparing the different sites with each other and what content they choose to present. These were the questions which arose from that reflection: What does these web sites have in common? Where do they differ?  what is the focus on each site? Is it the same in all three? Is this connected with who is behind the site? Who is behind the site? If I were the one responsible what would I like to present on a site like that? What is important to show others? What would a presentation like that look like? Would it be a lot of information from the 1900s or should it be devided equally from each century? Who decides? Who decides what to publish and, more importantly, what not to publish? Should it be divided equally between the continents or is it the big events only that has affected the whole world one way or the other that is the most important? How can these facts be visualized?
Vad är viktig information och hur sammanställs den?

Cream Bun Day
Under rubriken Engelska hittar ni följande länk:  Today in history. Today in history från Historynet kan man få fram enormt mycket material att arbeta med.  Detta är en annan sida än den jag tidigare tipsade om som också tar upp vad som hänt var datum om året vilket kan användas till en mängd olika saker i skolan och i en mängd olika ämnen. Genom att jämföra den här sidan som ESL tillhandahåller med den andra så kommer mycket intressant tankar fram. Ytterligare en tredje sida finns här och den är från Historychannel. Ni hittar alla tre länkarna under fliken historia. Den tredje sidan har länkat var händelse till nya sidor där du kan läsa mer om händelsen. På ESL:s sida läste jag att det idag är bullens dag på Island så då använde jag en sökmotor för att ta reda på mer om det och mycket riktigt; den första träffen jag fick upp var från Visit Reykavik och där berättades det att det idag är "Cream Bun Day".  Jag har suttit och jämfört de olika sidorna med varandra och deras innehåll. Jag funderade då vidare över frågorna: Vad har dessa sidor för gemensam information? Var skiljer de sig åt? Vad har de valt att fokusera på/lägga mycket innehåll på? Hänger detta ihop med vem som ligger bakom sidan? Vem är det egentligen som ligger bakom sidan? Vad hade jag tyckt varit viktig information om jag skulle satt samman vad som hänt idag? Hur skulle en sådan presentation se ut? Ska det vara lite från varje århundrade eller ska det vara mest från 1900-talet? Ska det vara fördelat över världsdelar eller ska det vara tunga historiska händelser som påverkat hela världen? Vem bestämmer vad som ska publiceras och hur det ska göras? Hur kan denna information visualiseras?

tisdag 14 februari 2017

Digital Schools of Europe - We have a dream

Yet another Transnational Meeting has taken place and this time it was in Pisa. Partners, teachers, principal and leaders from the eight participating countries were all there. See here for more information. It is crystal clear that we are moving ahead in a speed that we could only dream about in the beginning. Now it is a fact that in Malmö we have a decision for Digital Schools of Malmö, and so has both Pisa and Oulu in Finland. This is exciting, thrilling and challenging. It enhances our efforts, deepens our discussions and makes us move forward together even faster. This time we had a lot of deep discussions about our Roadmap, dissemination, social media and digital courses for different categories av persons in order to have everyone with us (no teacher left behind) on all levels. Our discussions showed our strengths because at first on the surface our differences between our countries is visible but as we we go deeper in our discussions we find similarities and how many things we have in common and we can find solutions for everyone. The key to everything is clarity, to clarify to oneself, each other and to others what it is really about. Clarification is everything. It was refreshing and fantastic days in the partnergroup and while we took care of the administrative work the teachers and principals went to school visits and to visit robotic laboratories. They also got to see how they work with robotics in schools in Pisa. Marvellous hard working
Cristina is taking me to the university where I am going to have a
workshop about digital tools from this blog which they can use immediately.
You can find the presentation under "Presentationer".
Photographer: Mr Robbie O'Leary. 
days were we learnt so much and got to know so many wonderful persons from our different countries. Many new eTwinning projects has been initiated and  will start during the next month or so. See the film above that a teacher from Malmö, Mattias Isberg, made from our visit. I do believe from the bottom of my heart in the good that this project will do when it comes to enhancing the learning for the pupils, enhance their motivation and their curiosity which will help them become active European/world citizens. What if it could be Digital Schools of Europe ... Digital Schools of Africa ... of Asia ... Why not the world...?

We have a dream ...

måndag 13 februari 2017

BETT 2017

BETT 2017 var en spännande tillställning enligt min meningen. I vanlig ordning är den högljudd, lite rörig, bullrig och oerhört svår att navigera i om man inte är förberedd och har en plan över vad man är ute efter. Så digital den än är och hur många olika digitala enheter och verktyg där visades upp till försäljning och användning  så tycker jag att de stora vinsterna är föreläsningarna och nätverkandet med människor från andra miljöer än jag själv. Föreläsningar hölls av allt från framstående dragplåster som drog många personer till stora arenan till hela det stora utbudet av många väldigt intressanta "Best practice" föreläsningar som hölls av skolledare, pedagoger och inte minst elever där de delade med sig av sitt eget arbete - det bjöds på en mängd av framgångshistorier genom dessa. För mig hade alla dessa föreläsningar fler gemensamma budskap som det är viktigt att vi tar med oss sprider till andra; det första är att vi behöver en förändring i skolan; ett paradigmskifte, ett förändrat arbetssätt, det andra är att det krävs MOD att göra detta och att vi behöver göra det tillsammans. Sist men inte minst så genomsyrades allt av pedagogens betydelse. För att en elev ska kunna växa och utvecklas behövs en skicklig pedagog. Pedagogens profession lyftes om och om igen och vikten av att pedagogens roll stärks. Pedagogens roll förändras från utbildare till mentor och många gånger lär vi tillsammans i klassrummet men det är utan tvekan pedagogens närvaro och relation till sina elever som är det allra viktigaste. För mig känns det väldigt bra att det digitala inte är här för att ta över pedagogens roll utan för att förstärka elevens lärande genom en sammansättning av en god pedagogisk planering och digitala verktyg. När dessa passar ihop skapas en synergieffekt och både planering och lärande förstärks blir ännu bättre än den tidigare var. Det är pedagogen som har nyckelrollen i den här omvälvande utvecklingen och det är ett ärofyllt och enormt viktigt uppdrag. Viktigt är att komma ihåg att vi som pedagoger är inte ensamma i detta, vi har varandra. Vi samarbetar med med våra kollegor på skolan, med kollegor på närliggande skolor, men vi har också alla våra kollegor runt omkring oss i Norden, Europa och världen. Det som jag slutligen tog med var också vikten av att vi fostrar våra elever till att bli inte bara EU-medborgare utan globala medborgare och vad kan då vara bättre än att vi samarbetar över gränser och delar med oss av material, tankar och ideer och skapar autentiska mottagare för våra elevers alster tänker jag. Jag tror på kraften hos oss pedagoger, jag tror på vår kompetens och jag tror på att vi har ambitionen och vad som krävs för att realisera en digitalisering av våra skolr på riktigt för att förstärka lärandet för våra elever. Ta med en kollega på färden och låt oss starta resan tillsammans.