fredag 31 mars 2017

A Golden Opportunity for Learning

I want to give you an example of a tool that really combines learning and outdoor activity at the same time. It combines studying in a more traditional way with ICT and gives the teachers and the students the opportunity to learn collaboratively and in a real context. The teacher prepare the tour/treasure hunt on the computer while planning the lesson and combine all the material that you see fit. you ca add audio files as narrations, games, maps and pictures. Why not letting the students themselves create a GoldHunt for their classmates.

Through a tool on the web called Locatify you create a content for your students in any subject and then you locate questions/information on the map for your students to follow. Here you give the students the possibility to learn within a context and move around at the same time which is most often a very good combination in several ways; first of all when we engage our whole body we remember more and second it is of essence to create as stimulating environments as possible and these does not have to be within the walls of the classroom. Locatify gives us all that and more. The treasure hunt can also be used as a game and add a bit of an excitement into the activity as well, since you can gather points and solve challenges.

Look up Support för Locatify SmartGuide to find out more about these exciting treasure hunt games.

The app you use to take the treasure Hunt is called GoldHunt Education. The students needs some kind of device when they go for a GoldHunt. THey can play in teams or individually. On a map the students can see the locations that the teacher has posted and when they get within range of a location a question/a challenge or information appears on the screen.

If you perhaps remember an app called TurfHunt - then this is similar to that one but GoldHunt does not have third party in-app advertising. Turf Hunt has been popular in the Nordic countries.


With these Treasure Hunt Games the students gets involved, they get to experience their nearby environment but it is important to not add to many locations in one hunt because it gets tiring. 6 - 8 locations is my suggestion - it is better to make several shorter GoldHunts instead of a few longer. You need to keep them focused and to participate in follow-up activities as well.

Anyone can use your Treasure Hunt Game whilst you have published it and imagine how we can share and use each others GoldHunts and how much time that would save, the students could give feedback to each others hunts and maybe even adjust them according to the feedback. you can use them again and again when needed.

The opportunities with this tool are limitless and only your own imagination sets the limits. You ca engage the students in any subject, any time of the day and can be used even if they do not have internet on their devices. They have to download the game at school where they have connection and then as soon as they are back at the school again they can download their score.

I am looking forward to see how more and more Treasure Hunts are being created all over the map/the world. See you in GoldHunt Education.


onsdag 8 mars 2017

Grattis till en välförtjänt Quality Label

På Kryddgårdsskolan i Malmö finns där en lärare som heter Shaista som sökte upp mig för att få hjälp med att starta upp ett eTwinningprojekt kring fred. Hon hade en fantastisk ide och planering men kände sig osäker på hur hon skulle komma igång. Vi satte oss tillsammans och jag visade henne hur hon kunde göra och har sedan funnits till hands för frågor och stöd medan hon med stor entuasiasm arbetade vidare med sitt projekt. Det döptes till International Non-Violence and Peace Day. De blev så många som 21 länder och 42 skolor som engagerade  sig i projektet där de har arbetat med frågor kring fred, hur vi är mot varandra och hur vi påverkar varandra. På Twinspace har de delat med sig av bilder, texter och filmer kring hur de har arbetet och den avslutande dagen den 30/1 då alla filmade på sina respektive skolor och visade hur de uppmärksammde dagen till ära. Som en avslutande dokumentation så skapade de en gemensam film sammansatt av alla dessa filmer. Den kan ni se den filmen här sidan om. När projektet var avslutat  så skrev Shaista en ansökan om en Quality Label och den fick hon igenom för ett väl geomfört projekt! Stort grattis till eleverna på Kryddgårdsskolan, Shaista och hennes kollegor och till Kryddgårdsskolan!

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

Att vi har gott om digitala enheter i Malmö stad är något vi är glada för. En del av oss har väntat länge på att det skulle bli verklighet och andra tycker att det har gått för fort för vi har inte fått verktygen att hantera dessa digitala enheter med. Nu när de är här behöver vi stötta våra enormt ambitiösa och kompetenta pedagoger så att de känner att de digitala enheter blir funktionella och en del av vardagen när de används. dock är det inte bara de digitala verktygen som ska presenteras och läras ut eller pedagogiska arenor som eTwinning som ska presenteras så att de kommer i bruk och på så sätt kan höja måluppfyllelsen. Det är också en pedagogisk synvända/ett paradigmskifte som måste till, vi behöver ha pedagogiska diskussioner kring spelifierat lärande, hur vi utvecklar den multimodala läsförmågan som ställer större krav på läsaren än traditionell läsförmåga, flippat klassrum (Flipped mindset) och hur vi kan utveckla och förstärka alla våra specifika ämnen med hjälp av IKT.

Det är många saker som skolorna och de enskilda lärarna har att brottas med och ett sätt/en metod att komma till rätta med det håller på att utvecklas i ett Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe. Det projektet går ut på att vi under tre år arbetar fram ett enkelt och välfungerande verktyg för hur skolorna kan inte bara skatta sig själva i hur de ligger till ur ett digitalt perspektiv men också vad nästa steg är för dem. Vidare tar vi i projektet också fram onlineutbildningar för rektorer kring hur de kan leda fram till en digitaliserad skola och för lärare kring hur de kan arbeta praktiskt med digitala verktyg i klassrummet. Dess utbildningar kommer att göras tillgängliga för alla som vill delta i dem.

De länder som ingår i Digital Schools of Europe (DSoE) är Irland, Italien, Danmark, Frankrike, Portugal, Sverige, Spanien och Finland.

Den senaste utvecklingen i projektet är att i fyra av länderna kommer det att utvecklas till att beröra många fler skolor än vad som är i projektet och dessa är; Malmö, Oulu (Finland), Pisa (Italien) och Lissabon (Portugal).

Läs lite mer om Digital Schools of Europe i Malmö i artikeln här nedan:

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

söndag 5 mars 2017

Prata samma språk - kodning

Att arbeta med datalogiskt tänkande och programmering i skolan är något som blir allt vanligare och som vi behöver förhålla oss till. Vi har den nationella IT-strategin som stöd och det finns mer och mer material att hitta både på nätet och i nyutgiven litteratur. Det börjar bli mycket information att leta bland och kanske ibland överväldigande mycket. Frågor vi ställer oss är ofta: Vad är viktigt att ha med? Var ska jag börja? Hur mycket behöver jag kunna innan jag börjar? Jag har sammanställt ett material samtidigt som jag gick en kurs i Umeå som jag avslutade i januari i år och jag vill dela med mig av det materialet här. Se om det kan vara till någon hjälp när du vill börja arbeta med programmering i skolan. För mig är det viktigt att börja med det datalogiska tänkandet och få barnen att börja reflektera kring vår digitala värld innan man ger sig på att börja med att arbeta med robotar, men här är vi olika. Det finns så många sätt att göra det på och jag är övertygad om att det viktigaste är att vi VÅGAR börja någonstans i något som vi kan se en fortsättning på. Ta hela eller delar av planeringen om ni vill, börja var ni vill, detta är tänkt som en hjälp igång och inget annat.

torsdag 2 mars 2017

DSoE- kriterierna i snygg förpackning

I det Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe så är den stora uppgiften att plocka fram kriterier/en roadmap för när är en skola är digitaliserad. Dessa kriterier är framtagna genom djupa diskussioner, undersökningar och samarbete mellan alla de åtta länderna som ingår i projektet. Utgångspunkten har varit Irlands valideringssystem som har varit igång i sex år drygt där. Deras kriterier är omarbetade och anpassade till ett verktyg som passar generellt till skolor över hela Europa. Här har Neil från Irland skapat en film gjord i verktyget Powtoon som jag har berättat om här på bloggen tidigare. Neil ger oss en god överblick/sammanfattning om rubrikerna i den Roadmap som vi tagit fram.