Moderna språk


Moderna språk

Glosboken
   Sköt glosförhöret på nätet


Glosor.eu
   Glosor.eu
   Plugga glosor på roligare sätt


Sprk
  Sprk
Öva och spela på tyska, spanska och franska


Mingoville
Omfattande språkkurs på nätet- dock kostar den pengar - avgör själv               oom ni tycker det är värt det.


Verbix
  Verbix
  Böj verb - massor av olika språk


Google översättning
    Översätter hela texter på 40 språk - var dock på er vakt hur översättningen blir.


JDE
    Nyheter på franska


Spel och test på tyska Länkar

Instruktion & inspiration

Länkskafferiet

UR

SkapaWebbmagistern